19 milionów złotych na nowy projekt Politechniki Rzeszowskiej

6
Zdjęcie: Materiały firmy Skanska
Reklama

Ponad 2 tysiące studentów Politechniki Rzeszowskiej będzie miało okazję zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe dzięki projektowi „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”. Projekt warty prawie 20 mln zł. 

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach: dydaktyce i zarządzaniu zasobami. Projekt będzie realizowany od 1 października br. do 30 września 2022 r. Jego wartość to blisko 20 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie wynosi ponad 19 mln zł.

Działania w projekcie zostaną skierowane zarówno do studentów, jak i pracowników sześciu wydziałów. Kluczowe kompetencje zostaną podniesione wśród ponad 2 tys. studentów, zaś kompetencje dydaktyczne i zarządcze wśród 108 pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni. Dzięki realizacji projektu, zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne, które mają usprawnić funkcjonowanie PRz.

– Studenci, którzy będą uczestniczyli w projekcie, zdobędą nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami, doświadczenie zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy i nabędą umiejętności pracy w zespole – mówi dr inż. Sławomir Stec, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej.

Uczestnicy projektu uzyskają też dostęp do większej liczby zajęć praktycznych, prowadzonych innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, również w języku obcym. Na udziale w projekcie zyskają także pracownicy PRz. Ich nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatami przydatnymi w procesie dydaktycznym.

W ostatnim półroczu jest to już ósmy projekt PRz, który otrzymał dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 41 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie jest na poziomie około 39 mln zł.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

6 KOMENTARZE

  1. Kolejny projekt, który jedynie fajnie brzmi a nic nie wnosi tak samo jak projekt POWER… Nie ma czym się chwalić póki nie widać rezultatów a co do sprzętu to taka sytuacja jest nie tylko na wydziale chemicznym zapewniam…

  2. Niech lepiej dofinansują wydział chemiczny bo sprzęt z lat 80., a jak już lepszy jest to studenci na nim nie pracują, tylko lekcje pokazowe prowadzącego xD śmiech na sali

  3. Na podniesienie kwalifikacji. Jakich kwalifikacji konkretnie? Kto to poprowadzi? Specjalista z Seattle bierze $200 za godzinę pracy. Za 19 baniek mamy ponad 23 tysiące godzin szkolenia przez specjalistów najwyższej klasy! 19 baniek daje nam średnio ponad 9000 PLN na jedną szkoloną osobę

  4. Niech przeznaczą pieniądze na rzetelność wśród pracowników 🙂 co to za uczelnia na której student nie ma prawa do komisa i nie ma dostępu do swojej pracy żeby zobaczyc błędy?

    • „W ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia student, który zgłasza umotywowane zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu zaliczenia, ma prawo złożyć wniosek do kierownika katedry (zakładu, studium) o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ