Polityka prywatności

Polityka prywatności – 24 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z prowadzonych przez nas usług pod adresami: rzeszow-news.pl, biznespolska.info, zwanymi dalej „Serwisami”.

Administratorem danych osobowych jest News Sp. zo.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 369938430. 

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami od adresem reklama@rzeszow-news.pl.

Prowadzenie Serwisów wiąże się z danymi rejestrowanymi automatycznie, czyli zbieranymi w tzw. dziennikach serwera i plikach cookies. Do tych danych należą adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, data i godzina korzystania z Serwisów czy typ i wersja systemu operacyjnego.
 
W celu dostarczania usług przetwarzamy, przechowujemy dane oraz przekazujemy je następującym podmiotom:
> Dhosting (przechowywanie danych) – https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html
> Google Analytics (analityka ruchu na stronie) https://policies.google.com/privacy

Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, np. organy ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane są zbierane automatycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości sesji, udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów i w celach analitycznych. Dotyczy to badania i analizy ruchu w Serwisach, które mają charakter anonimowy (poszczególni użytkownicy nie są identyfikowalni).

Przechowywania danych powiązane plikami cookies czy analityką ruchu na stronie przechowywane są bezterminowo.

Dane dotyczące cookies można skasować w każdej chwili  samodzielnie. W tym celu należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

Cookies
Wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron. W materiałach opublikowanych w naszych Serwisach mogą znajdują się treści z innych serwisów, które same używają plików cookies.
 
Twitter – https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/
Youtube – https://support.google.com/youtube/?hl=pl#topic=7505892
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie cookies przez nas oraz te serwisy, wyłącz opcję cookies w przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzystasz – podpowiedzi odnośnie poszczególnych systemów: 

Można także skorzystać z przeglądarek, w których domyślnie użytkownik sam decyduje o włączeniu opcji cookies.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieuprawnionym ujawnieniem lub  zniszczeniem czy utratą. Jednak żadna technika przesyłania danych przez Internet i sposób elektronicznego przechowywania nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują nastepujące uprawnienia. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami na adres poczty e-mail: reklama@rzeszow-news.pl lub na adres korespondencyjny spółki.
 

Zwracając się do nas w sprawie przetwarzania danych, należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych.

Przysługujące prawa:
– prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
– od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
– od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każdy posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.