Zdjęcie: Paweł Wiśniewski / Czytelnik Rzeszów News
Reklama

Podczas prac archeologicznych na deptaku ulicy 3 Maja w Rzeszowie odkryto szczątki ludzkie. Przed wiekami znajdował się tam cmentarz, na którym chowano mieszkańców Rzeszowa.

 W listopadzie ub. r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją deptaka przy ul. 3 Maja, która leży w obrębie  stanowiska archeologicznego nr  17. Dlatego wykonywane na tym obszarze roboty ziemne obligatoryjne zostały objęte nadzorem archeologicznym.

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, która prowadzi prace archeologiczne przy ul. 3 Maja, początkiem lutego odkryła niezwykły, dobrze zachowany kamienny mur z XIV lub XV wieku. Mur ten najprawdopodobniej otaczał kościół parafialny, dzisiaj potocznie nazywany farą.

Kolejnym odkryciem był z kolei drewniane belki, które stanowiły w przeszłości podbudowę ulicy 3 Maja. Prawdopodobnie belki pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku.

– Chcemy te belki odrestaurować, na długości kilku metrów położyć na nie szybę, która byłaby odporna na ciężar przejeżdżających samochodów. Całość byłaby oświetlana w nocy. Chcemy pokazać mieszkańcom, jak w przeszłości wyglądał deptak. To byłaby dodatkowa atrakcja turystyczna – mówił Rzeszów News kilka tygodni temu Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa Edyta Dawidziak, miejska konserwator zabytków w Rzeszowie, pochwaliła się jeszcze jednym odkryciem.

– W ramach prac ziemnych  w rejonie zachodnim wieży farnej natrafiono na ludzki szczątki kostne  będące pozostałością po najstarszym rzeszowskim cmentarzu funkcjonującym w rejonie kościoła farnego – mówiła Dawidziak.

Takiego odkrycia w tym rejonie można było się spodziewać, ponieważ zgodnie z soborem z 1056 roku, który określał zasady grzebania zmarłych w obrządku chrześcijańskim, zmarłych grzebano wokół kościołów parafialnych.  Tak tez było w Rzeszowie.

Obszar dawnego cmentarza zawiera się w rejonie dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej, Kopernika, Kościuszki i placu Farnego. – Trzeba dodać, że ten cmentarz służył Rzeszowowi przez ponad 440 lat do czasu założenia cmentarza przy ul. Targowej, co miało miejsce 1792 roku – wyjaśnia miejska konserwator.

– Dokonując takiego odkrycia zaszła potrzeba wykonania rozszerzonych badań ratowniczych w celu zbadania odkrytych pochówków, udokumentowania i sporządzenia stosownej dokumentacji oraz konieczności wydobycia tychże szczątków w obszarze wykopu – dodawała.

Te prace są realizowane przez  Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Instytutem Archeologii UR w zakresie konsultacji antropologicznej. Wcześniej ludzkie szczątki znaleziono również przy kościele św. Krzyża. Archeolodzy datują dzisiejsze odkrycie na XVII, XVIII wiek.

Zdjęcie: Paweł Wiśniewski / Czytelnik Rzeszów News
Zdjęcie: Paweł Wiśniewski / Czytelnik Rzeszów News

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.