Reklama

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wystosował list do przedsiębiorców, by włączyli się do programu Rodzina 3+.

O kartę „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” można się ubiegać od 4 listopada. Rodziny wielodzietne i zastępcze mają zniżki na wstęp do wszystkich instytucji sportowych i kulturalnych podlegających pod Urząd Miasta Rzeszowa. Prawo do zniżek będą miały tylko te rodziny, które na stałe mieszkają i są zameldowane w Rzeszowie.

Karta uprawnia rodziny do korzystania ze zniżek w Teatrze Maska, Rzeszowskim Domu Kultury, Muzeum Dobranocek, Biurze Wystaw Artystycznych, Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Estradzie Rzeszowskiej, Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Podziemnej Trasie Turystycznej „Rzeszowskie Piwnice”. Tylko do Galerii Fotografii wstęp jest bezpłatny. Do reszty instytucji obowiązują 50. lub 75-procentowe ulgi.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, chce, by do programu włączyli się także przedsiębiorcy. Na stronie internetowej urzędu miasta opublikowano list Ferenca do przedsiębiorców.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

„W programie uczestniczyć będą rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze zamieszkałe i zameldowane na terenie miasta Rzeszowa z trojgiem i więcej dzieci w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się bądź studiuje, do dwudziestego piątego roku życia, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych, pozostających pod opieką rodziców/rodzica, bez ograniczenia wieku. Zgodnie z założeniami programu rodziny będą mogły liczyć na ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rekreacji w placówkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa.

Serdecznie zapraszam Państwa do przyłączenia się do programu, abyśmy wspólnie poszerzyli jego ofertę. Jestem przekonany, że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem prospołecznego nastawienia Państwa firmy, a zaoferowane zniżki czy ulgi pozwolą zwiększyć grono klientów, wzmocnią wizerunek firmy, poprawią jej rozpoznawalność wśród mieszkańców” – napisał w liście prezydent Ferenc.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama