Zdjęcie: Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszów

Miejski i wojewódzki konserwator zabytków nie mieli zastrzeżeń do jakości zakończonej rewitalizacji elewacji kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie. Spod warstw tynku wydobyto dawny XIX-wieczny wygląd budynku.

– Prace zostały ocenione bardzo dobrze. Nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag – mówi Łukasz Południak, kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców nr I rzeszowskiego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, zarządca budynku.

Kamienicę remontowała przemyska firma Park-Bud. Budynek znajduje się w reprezentacyjnej części miasta, u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy, zakończony w ubiegłym roku, dotyczył elewacji i dachu od strony ulicy Grunwaldzkiej, drugi – elewacji od strony ulicy Sobieskiego.

Podczas prac odkryto m.in. wnęki, które ktoś kiedyś zabudował cegłą dziurawką całkowicie zmieniając historyczny wygląd elewacji.

– Remont elewacji i więźby dachowej to była żmudna i wymagająca najwyższego kunsztu praca. Trzeba było centymetr po centymetrze bardzo ostrożnie, delikatnymi narzędziami zdejmować kolejne warstwy elewacji nakładane na mury przy kolejnych remontach przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Te warstwy skutecznie ukryły oryginalną, historyczną elewację – opowiada Łukasz Południak.

Kamienica, zbudowana w 1870 roku, została wpisana do rejestru zabytków w kwietniu 2005 roku. Remont nadzorował miejski i wojewódzki konserwator zabytków, a także  konserwator rzeźby oraz dzieł sztuki. – Efekt jest imponujący, co wynagradza poświęcony czas i koszty inwestycji – podkreśla Roman Szczepanek, prezes MZBM w Rzeszowie.

– 152-letnia kamienica, będąca ważnym elementem architektury rzeszowskiego Starego Miasta, odzyskuje swój blask – cieszy się Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. 

Remont obu elewacji i więźby dachowej kosztował blisko 649 tys. zł. Wojewódzki konserwator zabytków przyznał dotację w wysokości 60 tys. zł, a miejski konserwator dołożył 65 tys. zł. Wykorzystano także pieniądze z funduszu remontowego, ponad 96 tys. zł, a wspólnota mieszkańców uzyskała na ten cel kredyty – ponad 427 tys. zł.

Zdjęcie: Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszów
Zdjęcie: Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszów

(la)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama