Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wracają do nauki zdalnej. Od poniedziałku, i na kilka dni. Uczelnia na razie nie planuje egzaminów w sesji zimowej na odległość.

Prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, po raz kolejny przenosi zajęcia do sieci. Powód ten sam – lawinowo rosnąca liczba zakażeń koronawirusem. 

Od poniedziałku (23 stycznia), do końca tygodnia (30 stycznia) wszystkie wykłady będą prowadzone zdalnie. Tak, jak to było w grudniu. Zajęcia na uczelni mogą mieć tylko studenci tych kierunków, które nie mogą być prowadzone w ramach kształcenia na odległość.

– I wszystkie zajęcia realizowane w formie kontaktowej w budynkach UR muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego – zarządził prof. Sylwester Czopek.

Studenci niebawem rozpoczną zimową sesję egzaminacyjną. Rektor UR zdecydował, że odbędzie się bez taryfy ulgowej, a więc w formie stacjonarnej, choć dopuszczalne są wyjątki. 

Egzaminy pisemne odbędą się w kontakcie bezpośrednim w budynkach UR, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Egzaminy ustne będą w formie zdalnej, jednak na wniosek prowadzącego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w kontakcie bezpośrednim. Te same zasady dotyczą egzaminów w terminach zerowych.

Studenci, którzy z powodu zakażenia koronawirusem, izolacji albo kwarantanny nie mogą  przystąpić do egzaminu, będą mieli nieobecność usprawiedliwioną. Muszą jednak przedstawić dokument potwierdzający powód nieobecności. Nowy termin egzaminu ustalają w porozumieniu z wykładowcą.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama