Fot. Tomasz Modras / Rzeszów News. Na zdjęciu Tadeusz Ferenc

Zakończono procedury związane z nadaniem honorowego tytułu prezydentowi Rzeszowa. Tadeusz Ferenc zostanie doctorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej.

– Wszelkie procedury związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa się zakończyły. Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej, na którym odbędzie się wręczenie, będzie miało miejsce 19 maja o godz. 11:00 – informuje Anna Worosz, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej.

Wniosek o nadanie prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi tytułu doctora honoris causa recenzowali  prof. Bogusław Łazarz z Politechniki Śląskiej oraz prof. Zbigniew Rykiel z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas uroczystości laudację na cześć Tadeusza Ferenca wygłosi prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki PRz, natomiast życiorys prezydenta Rzeszowa zaprezentuje dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. Kazimierz Buczek.

Procedurę związaną z nadaniem honorowej godności Tadeuszowi Ferencowi w listopadzie ub. r. zapoczątkowała Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz podejmując w tej sprawie uchwałę, którą następnie skierowała do Senatu uczelni. Ten 26 stycznia zdecydował o tym, aby wszcząć postępowanie o  nadanie tytułu i godności doctora honoris causa PRz Tadeuszowi Ferencowi.

Słuszność tej kandydatury uzasadniał m.in. tym, że prezydent Rzeszowa przyczynił się dla rozwoju całego środowiska akademickiego stolicy Podkarpacia.

– Znakomitym tego przykładem jest np. przekazywanie mieszkań dla wykładowców akademickich i gruntów na rozwój infrastruktury rzeszowskich uczelni, wspieranie działań i inicjatyw międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, konferencji naukowych oraz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych m.in. przez Samorząd Studencki czy koła naukowe – wymienia Anna Worosz.

Innym przykładem działalności Tadeusza Ferenca na rzecz środowiska akademickiego jest wspieranie rozwoju klastrów Dolina Lotnicza i Informatyka Podkarpacka przez realizację wspólnych inicjatyw, kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy, a także wspólny udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

– Prezydent Rzeszowa prowadzi przyjazną politykę proinwestycyjną, dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy, gdzie nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, a nasza uczelnia nawiązuje współpracę z przemysłem nie tylko w zakresie prowadzenia badań naukowych na zlecenie podmiotów gospodarczych, ale również praktyk i staży dla studentów – podkreśla Worosz.

– Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju zainteresowań sportowych, edukacji kulturalnej młodzieży, budowa parków, skwerów, ścieżek rowerowych itp. sprawia, że Rzeszów jest atrakcyjnym miejscem do studiowania – dodaje.

77-letni Tadeusz Ferenc rządzi miastem od ponad 14 lat. Obecnie to jego czwarta kadencja.
Tytuł doctora honoris causa jest nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama