Ponad 8,5 tysiąca mieszkańców gminy Krasne jest uprawnionych do głosowania w referendum dotyczącym przyłączenia gminy do Rzeszowa. Lokale referendalne zostały otwarte o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00.

W dzisiejszym (23 października) referendum mieszkańcy gminy Krasne odpowiadają na dwa pytania: „czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?” oraz „czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa?”.

W obwodowych lokalach referendalnych komisja wydawać będzie po jednej karcie do głosowania osobie uprawnionej do udziału w referendum.

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce pod pytaniem. Głosujący udziela odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie spowoduje, że głosu w zakresie tego pytania będzie nieważny.

Mieszkańcy mogą oddać głos tylko na jedno pytane, by był on ważny. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo inne dopiski poza kratką nie wpływają na ważność głosu.

Jest sześć lokali referendalnych: dwa w Krasnem (Gminny Ośrodek Kultury i  Biblioteka oraz Szkoła Podstawowa), dwa w Malawie (Zespół Szkół oraz Gminne Przedszkole Publiczne), po jednym w Strażowie (Zespół Szkół) i Palikówce (Zespół Szkół).

Aby wziąć udział w głosowaniu potrzebny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub służbowa.

Lokale są czynne od godz. 7:00 do 21:00. Aby wyniki referendum były ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

W trakcie głosowania obowiązuje cisza referendalna. Zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników przedreferendalnych sondażowni. Dotyczy to również publikowania wiadomości na portalach społecznościowych.

Ponadto nie można prowadzić agitacji referendalnej mogącej mieć wpływ na przebieg referendum.

Jeżeli frekwencja będzie odpowiednia i przy założeniu, że większość mieszkańców opowie się za przyłączeniem gminy Krasne do Rzeszowa, to ostateczna decyzja o połączeniu gminy ze stolicą Podkarpaca i tak należeć będzie do Rady Ministrów. Wyniki referendum nie są obligatoryjne dla rządu.

Gmina za przeprowadzenie referendum zapłaci ok. 30 tys. złotych.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama