Reklama

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej, zaprasza do udziału w XXIV Edycji konkursu INNOWATOR PODKARPACIA.

Cele konkursu 

  • promocja innowacyjności w działalności gospodarczej,
  • wspieranie rozwoju firm wdrażających innowacyjne rozwiązania,
  • poprawa wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów,
  • zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, podejmowania szkoleń w tym zakresie.

Dla kogo konkurs

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających sukcesy
w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktów, usług, technologii, które posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł INNOWATOR PODKARPACIA 2023.

Aby zakwalifikować się do konkursu wymagana jest wypełniona i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy Deklaracja Uczestnictwa w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Deklarację uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 29 sierpnia 2023r.

Dwa etapy konkursu

  • I Etap: Uczestnicy konkursu, którzy spełnili wymogi zawarte w regulaminie, w terminie przesyłają na adres Biura Konkursu arkusz prezentacji firmy lub inne materiały informacyjne. Nadesłane materiały traktowane będą jako poufne i znane tylko organizatorom konkursu. Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników oraz dokona wstępnej oceny danych zawartych
    w deklaracji uczestnictwa oraz innych przesłanych dokumentów: arkuszu prezentacji firmy lub innych materiałów informacyjnych.
  • II Etap: Przeprowadzona zostanie wizytacja w formie audytu technologicznego (możliwa także w formie zdalnej), której celem będzie sprawdzenie informacji podanych w wypełnionych wcześniej materiałach konkursowych oraz uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii czy rozwiązania. Wizytacja będzie przeprowadzana przez audytorów – ekspertów wyznaczonych przez RARR S.A.

Po zakończeniu ostatniego audytu, ocenę wyników prowadzonych audytów technologicznych dokonają audytorzy podczas Zebrania Audytorów  – ocena na podstawie arkuszy oceny audytorów (możliwe także w formie zdalnej). Na podstawie Arkuszy Ocen oraz opinii audytorów wyłoniona zostanie grupa nie więcej niż 9 przedsiębiorstw nominowanych do Oceny przed Komisją Konkursową.  

Audytorzy zaprezentują każdą z nominowanych firm w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej (możliwe także w formie zdalnej). Komisja Konkursowa na podstawie opinii audytorów wyłania Laureatów do Nagrody INNOWATOR PODKARPACIA 2023, po jednym z każdej kategorii: -mikro, -małe, -średnie przedsiębiorstwo. Dodatkowo Komisja może przyznać wyróżnienia dla nominowanych firm.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Regulamin i dokumentacja

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie RARR S.A.
w Rzeszowie, Dział Wspierania Przedsiębiorczości – Centrum Transferu Technologii
i Innowacji, ul. Szopena 51 lub pod nr tel. (17) 86 76 273 ajedrzejczyk@rarr.rzeszow.pl,
tel. (17) 86 76 233 jnamieta@rarr.rzeszow.pl oraz (17) 86 76 274 dpilat@rarr.rzeszow.pl.

Regulamin oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl.

Termin składania zgłoszeń: 29 sierpnia 2023r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Wierzymy, że dzięki idei konkursu uda nam się wypromować Państwa firmy oraz Podkarpacie jako region dysponujący wyjątkową myślą technologiczną, oferujący produkty o wysokim światowym standardzie.

Link strony konkursu i rejestracji: rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/innowator-podkarpacia-2023r-im-ignacego-lukasiewicza/

Reklama