Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony dla studentów WSPiA

Zajęcia m.in. ze strzelania, technik interwencyjnych i samoobrony, a wszystko zakończone egzaminem i certyfikatem. 40 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu.

 

Szkolenie przeszli studenci III roku studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA. Mają za sobą prawie 450 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Była to druga edycja szkolenia pracownika ochrony osób i mienia realizowanego przez rzeszowską uczelnię. Udało się je przeprowadzić dzięki unijnemu projektowi „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą” – wykwalifikowany Absolwent WSPiA.

Jak poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA, łącznie w dwóch edycjach szkolenia uczestniczyło już 80 studentów uczelni. W nowym roku akademickim w szkoleniu będzie mogło uczestniczyć kolejnych 40.

Praktyka czyni mistrza

Uczestnicy tegorocznej edycji kursu twierdzą, że dał im on faktyczne uprawnienia do pracy w zawodzie. – Przez cały rok poznawaliśmy różne zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, prawem karnym, cywilnym i zasadami pierwszej pomocy. Uczyliśmy się taktyki i technik posługiwania się bronią palną i samoobrony – mówią studenci.

Na koniec kursu otrzymali oni dwa certyfikaty: jeden uczelniany, a drugi wydany przez Polską Izbę Ochrony. Oba dokumenty umożliwiają wpisanie się na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Studenci mogą potem pracować w agencjach ochrony lub założyć własną działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

Studenci podczas kursu brali udział w zajęciach ogólno-prawnych, poznając zagadnienia z zakresu ochrony osób i mienia, psychologii, etyki pracowników ochrony i zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczyli się również prawa karnego, cywilnego, pracy, wykroczeń i karnego procesowego. Poznali także taktykę ochraniania osób i mienia oraz techniki interwencyjne i samoobrony.

Program obejmował również teoretyczne i praktyczne wyszkolenie strzeleckie. Przez 140 godzin warsztatów studenci WSPiA uczyli się budowy i zasad działania broni palnej, bezpieczeństwa i technik posługiwania się z bronią. Odbyli także intensywny trening na strzelnicy zakończony egzaminem przeprowadzonym przez LOK.

Studenci mieli wiele zajęć praktycznych, m.in na symulatorze zadaniowym. Musieli wykazać się znajomością mechanizmów tworzenia planów ochrony obiektów i osób na konkretnych przykładach i rozwiązywania w praktyce problemów. Pracę ochrony poznali też podczas 8 wizyt, m.in. w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym w Rzeszowie.

Dwa certyfikaty

Dr Paweł Łuczkowski, koordynator projektu, twierdzi tematykę szkolenia przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych. – To bardzo ważne, bo dzięki temu studenci mogą wystąpić do komendanta wojewódzkiego policji z wnioskiem o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony – wyjaśnia dr Łuczkowski. 

To studentom pozwoli na pracę związaną z konwojowaniem pieniędzy i cennych rzeczy. Studenci mogą znaleźć pracę w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych i umundurowanych wewnętrznych służbach ochrony (WSO).

– Mogą pracować jako przełożeni pracowników ochrony oraz w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego np. zakładach wojskowych, portach morskich i lotniskach i elektrowniach – wylicza zalety ukończenia kursu dr Paweł Łuczkowski.

Projekt jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Realizowany jest od października 2017 do września 2020 r.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama