Zdjęcie: 3. PBOT

Zespół Interwencji Kryzysowych powstał na bazie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ma on pomóc podopiecznym Domów Pomocy Społecznej na Podkarpaciu przetrwać epidemię koronawirusa. 

Zespół Interwencji Kryzysowych zaczął działać od północy 20 kwietnia na polecenie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Celem ZIK jest wsparcie wojewody podkarpackiego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej.

Podopiecznymi DPS-ów są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. DPS-y są szczególnie narażone na epidemię koronawirusa – dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci osób, które najczęściej są w grupie podwyższonego ryzyka.

Do tej pory już w co najmniej kilkunastu DPS-ach na terenie całego kraju pojawiły się przypadki koronawirusa wśród pacjentów lub personelu. 

Głównym zadaniem Zespołu Interwencji Kryzysowych, który powstał na bazie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, jest wsparcie ewakuacji podopiecznych DPS-ów i przywracanie normalnej działalności tych placówek. ZIK będzie reagował na wniosek wojewody lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zdjęcie: 3. PBOT

Siły ZIK utrzymywane są w 6-godzinnej gotowości do podjęcia działań. Funkcjonowanie ZIK jest ściśle powiązane z działającym w podkarpackiej brygadzie OT od dwóch lat Zespołem Oceny Wsparcia. ZOW ocenia sytuację i przygotowuje grunt pod działanie ZIK na miejscu.

Do głównych zadań ZIK należy pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS-ów oraz ich przekazywanie do laboratoriów, segregacja mieszkańców, ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych, dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji. 

ZIK ma także szkolić mieszkańców, pracowników i personelu DPS-ów we wdrożeniu czynności eliminujących transmisję koronawirusa. Zespół ma również pomagać przy przywracaniu właściwego funkcjonowania DPS-ów. 

Kpt. Witold Sura, rzecznik podkarpackich „terytorialsów”, poinformował, że brygada  nawiązała kontakt ze wszystkimi Domami Pomocy Społecznej na Podkarpaciu. Do tej pory wsparcia udzielono kilku placówkom, m.in. w dostawie żywności i środków ochrony osobistej, kontroli sanitarnej, ewakuacji medycznej personelu i pensjonariuszy.

– To też wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych – przekazał kpt. Witold Sura. 

Zdjęcie: 3. PBOT
Zdjęcie: 3. PBOT

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama