Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Koniec sporu zbiorowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Pozwy przeciwko liderkom dwóch pielęgniarskich związków zawodowych zostaną wycofane. 

„Wszystkie pozwy wycofane!! Dziewczyny przywrócone do pracy” – obwieścił w piątek po południu na Facebooku Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.

Ewa Wronikowska, pełnomocnik ZPOiA oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w KSW nr 2 w Rzeszowie, mówi, że wycofanie pozwów przeciwko Joannie Buż i Katarzynie Ciurze, liderkom ZPOiA oraz Sylwii Rękas, szefowej OZZPiP, to efekt piątkowego spotkania związkowców z nową dyrektor szpitala Barbarą Rogowską. 

– Pozew przeciwko Sylwii Rękas zostanie wycofany do 10 lutego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkania z panią dyrektor Rogowską. Spotkanie było bardzo przyjemne – krótkie i bardzo konkretne. Dyrektor Rogowska przyszła na spotkanie z nastawieniem koncyliacyjnym. Rozmowa była bardzo konstruktywna – relacjonuje Ewa Wronikowska. 

– Barbara Rogowska chce rozpocząć pracę dyrektora nie w atmosferze konfliktu, a w atmosferze zażegnanego sporu. Jest klimat do rozmów. Związki w tej sytuacji zobowiązały się, że wycofują się z prowadzenia sporu zbiorowego. Zgodziliśmy się, by pani dyrektor w ciągu najbliższych czterech miesięcy zapoznała się z sytuacją szpitala – mówi Wronikowska.

W tym czasie pielęgniarskie związki zapewniły, że nie będą zgłaszać żadnych spraw, które ich zdaniem należy poprawić w szpitalu, a których nie byli w stanie załatwić z poprzednim dyrektorem KSW nr 2, Krzysztofem Bałatą, który tydzień zrezygnował ze stanowiska. Bałatę zastąpiła Barbara Rogowska, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego.

Po piątkowym spotkaniu ustalono również, że dyrekcja szpitala przy ulicy Lwowskiej wycofa zawiadomienie z prokuratury, które złożył Krzysztof Bałata, gdy związki zawodowe zainicjowały spór zbiorowy. Zostanie także wycofany pozew z sądu przeciwko związkom, w którym jest mowa o zabezpieczeniu na kwotę 100 tys. zł.  

Na piątkowym spotkaniu uzgodniono również wypłaty zaległych pieniędzy dla pielęgniarek i położnych z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z wytycznymi ministra zdrowia do 16 marca br.

Konflikt w KSW nr 2 w Rzeszowie między dwoma pielęgniarskim związkami zawodowymi a ówczesnym dyrektorem szpitala Krzysztofem Bałatą wybuchł tuż przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Związki ogłosiły Bałacie wszczęcie sporu zbiorowego, gdy ten zdecydował, że dyscyplinarnie zwolni z pracy liderki ZPOiA – Katarzynę Ciurę i Joannę Buż.

Fatalną atmosferę w szpitalu podgrzał jeszcze pozew przeciwko Sylwii Rękas, przewodniczącej OZZPiP. Krzysztof Bałata zarzucił jej publiczne szkalowanie szpitala, w pozwie domagał się 20 tys. zł zadośćuczynienia. Związki zażądały wycofania pozwów przeciwko liderkom obu związków, ale Krzysztof Bałata nie chciał się na to zgodzić.

18 stycznia w Rzeszowie odbyła się „Wielka Manifestacja” w obronie pozwanych pielęgniarek. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama