Zdjęcie: Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Po naszej interwencji Sąd Rejonowy w Rzeszowie od wtorku wprowadzi ułatwienia dla prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia.

Na ten problem zwróciła nam uwagę matka niepełnosprawnego, dorosłego mężczyzny. Każde niepełnosprawne dziecko, które kończy 18. rok życia, a jeśli nie może samodzielnie funkcjonować, musi mieć ustalonego opiekuna prawnego. O ubezwłasnowolnieniu decyduje sąd i z urzędu przyznaje też kuratora. 

W przypadku Rzeszowa miejscowy Sąd Rejonowy i jego Wydział III Rodzinny i Nieletnich dwa razy do roku rozsyła do wypełnienia wszystkim opiekunom prawnym druk, w którym mają złożyć sprawozdanie z tego, jak opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Na złożenie sprawozdania opiekun ma 7 dni. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu kara nawet do 3000 zł.

Sprawozdanie należało osobiście złożyć w dziale podawczym sądu lub wysłać tradycyjną pocztą.

– W obecnej sytuacji, kiedy mamy pozostawać w domu ze względu na możliwość zarażenia się koronawirusem i bez konieczności nie przemieszczać się, czy było zasadne rozsyłanie teraz przez sąd tych druków? Ile osób pójdzie do sądu lub na pocztę, żeby uniknąć kary pieniężnej? – zastanawia się słusznie matka niepełnosprawnego syna. 

W formularzu sprawozdania nie ma maila, by dokument przesłać drogą elektroniczną. – Sąd nie postarał się też o stworzenie aplikacji, by można było zdalnie wypełnić druk i jednym kliknięciem go wysłać. Nie byłoby potrzeby marnowania papieru i wysyłania pocztą druków, które na dodatek trzeba wysyłać listem poleconym – zauważa nasza Czytelniczka. 

Druki wysłano przed stanem epidemii 

Sędzia Alicja Kuroń, wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, twierdzi, że wspomniane formularze do wypełnienia przez opiekunów prawnych wysłano z sądu w większości przed ogłoszeniem stanu epidemii – przed 20 marca i zarządzeniem prezesa rzeszowskiego sądu z 19 marca o wstrzymaniu wysyłki wszelkich pism sądowych, w tym formularzy sprawozdań.

W marcu br. takich formularzy sprawozdań przekazano do wysłania 79. Sędzia Kuroń zapewnia, że kara finansowa za niezłożenie druku w terminie nie jest wymierzana w przypadku usprawiedliwionych przyczyn. – Obowiązek i konkretny termin składnia sprawozdań wynika z orzeczeń sądowych. To termin instrukcyjny – twierdzi Alicja Kuroń.

Dodaje, że 7-dniowy termin może zostać wydłużony na wniosek opiekuna. Kierownictwo sądu twierdzi, że formularz można pobrać ze strony www.rzeszow.sr.gov.pl w zakładce „Informacje/wzory/formularze”. Są tam dwa druki w wersji WORD – dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i dla opiekuna prawnego osoby małoletniej. 

Druk można wysłać na adres mailowy: 3wr@rzeszow.sr.gov.pl lub tradycyjną pocztą. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości proszony jest kontakt telefoniczny z kierownikiem sekretariatu Wydziału III Rodzinnego (17 715 22 93), który z rozmowy sporządzi notatkę i przekaże ją do decyzji sędziego referenta.

Od wtorku (31 marca) powyższe pouczenia będą umieszczone na formularzach, które można pobrać ze strony sądu. Kto nie ma dostępu do internetu, proszony jest o kontakt telefoniczny. – Nasz sąd ze zrozumieniem podchodzi do sytuacji osób, które z uwagi na bezpieczeństwo własne i innych, chcą pozostać w domach – zapewnia Alicja Kuroń. 

Wiceprezes sądu twierdzi, że do tej pory żadna ze stron nie była zainteresowana składaniem sprawozdań w wersji elektronicznej, dlatego też od najbliższego wtorku na stronie www.rzeszow.sr.gov.pl będą już do pobrania szablony formularzy sądowych – sprawozdań w plikach „*.doc”.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama