Zdjęcie: Elektro Eko

Miasto Rzeszów wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów organizują obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka dotyczy odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odpady niebezpieczne, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców Rzeszowa, to: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne.

Odpady przyjmowane są w również w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00.

Wykaz punktów, w których odbierane będą przez MPGK-Rzeszów odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym: 

13 maja (poniedziałek):

– Parking za kościołem Saletynów – godz. 10:00-18:00

– Parking w rejonie ROSiR od strony ul. Pułaskiego – godz. 10:15-12:15

– Parking za przychodnią zdrowia w rejonie al. Rejtana 32 – godz. 12:30-14:30

14 maja (wtorek): 

– W rejonie skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zielonej – godz. 8:00-10:00

– Parking w rejonie kościoła w Słocinie i ul. Paderewskiego – godz. 10:15-12:15

– Parking w rejonie remizy strażackiej i ul. Robotniczej – godz. 12:30-14:30

15 maja (środa):

– Parking w rejonie Supermarketu SPAR i skrzyżowania ulic: Budziwojskiej i Podleśnej – godz. 8:00-10:00

– Parking przed blokiem przy ul. Małopolskiej 2 – godz. 10:20-12:20

– Parking w rejonie kościoła w Załężu i ul. ks. J. Stączka – godz. 12:30-14:30

16 maja (czwartek):

– Parking naprzeciwko bloku nr 9 przy ul. Zbyszewskiego – godz. 8:00-10:00

– Parking w rejonie sklepu Merkury i ul. Broniewskiego – godz. 10:15-12:15

– W rejonie pętli autobusowej MPK i Zespołu Szkół AGR przy ul. Miłocińskiej – godz. 12:30-14:30

17 maja (piątek):

– Parking w rejonie Zespołu Szkół nr 5 w Zwięczycy i ul. Beskidzkiej – godz. 8:00-10:00

– Parking przed Zespołem Szkół Nr 4 przy ul. Dębickiej 288 – godz. 10:20-12:20

– Parking w rejonie OSP Bzianka przy ul. Św. Jakuba 1 – godz. 12:30-14:30

20 maja (poniedziałek):

– Parking przy ul. Matysowskiej w rejonie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka – godz. 8:00-10:00

– Parking pomiędzy ul. Krajobrazową 10 i 12 – godz. 10:20-12:20

– Parking przy ul. Myśliwskiej w rejonie Domu Ludowego w Miłocinie – godz. 12:30-14:30

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama