Reklama

Jeszcze w tym tygodniu dowiemy się, jak Rzeszów wypadł na tle innych miast w Wielkim Teście Języka Angielskiego. Stolica Podkarpacia uzyskała wynik B2.

Osoba posługująca się angielskim na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

– Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań – mówi Lidia Chryń z Professional English School, która zorganizowała w Rzeszowie test.

Wielki Test Języka Angielskiego odbył się 14 września w 80 miastach. W Rzeszowie wzięło w nim udział 288 osób. Najstarszy uczestnik testu miał 50 lat i napisał go na poziom C1. Najmłodszy uczestnik – 8-letni Tymoteusz – uzyskał 26 punktów.

W tym roku zdający zmierzyli się z fragmentem międzynarodowego egzaminu TOEIC. Rozwiązali część Reading Comprehension. Było 100 pytań. Uczestnicy uzupełniali zdania, teksty, pytania do pojedynczych tekstów i do tekstów powiązanych ze sobą.

Rzeszów uzyskał wynik B2. Do wyliczenia średniej były brane pod uwagę wyniki młodzieży (13-17 lat), która pisała test TOEFL JUNIOR i dorosłych (18+), którzy zmierzyli się z testem TOEIC. – Rzeszów trzyma poziom. Rzeszowianie pokazali prawdziwą klasę językową. Szczególnie, że test był zdecydowanie trudniejszy niż w roku poprzednim – twierdzi Lidia Chryń.

W teście w większości brali udział mieszkańcy Rzeszowa, znający język angielski w stopniu dobrym. Najniższy poziom osiągnięty na teście to A2. O dobrym wyniku przesądził udział licealistów, studentów, którzy ciągle szlifują język, oraz dorosłych, którzy wykorzystują angielski w życiu zawodowym.

Każdy uczestnik testu może sprawdzić swój poziom logując się na indywidualnym koncie. Można także wydrukować zaświadczenie potwierdzające udział w teście na którym będzie podany poziom znajomości

– Jeszcze w tym tygodniu okaże się, jak Rzeszów wypadł na tle innych miast – mówi Lidia Chryń.

W ubiegłym roku w Wielkim Teście Języka Angielskiego brali udział mieszkańcy 49 miast. Rzeszów zajął 7 miejsce z wynikiem B2+.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: