Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Do 25 lutego br. można składać wnioski do nowego programu finansującego międzynarodowe projekty dla młodzieży “Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Program ma umożliwić uczniom szkół publicznych i niepublicznych – od VI klasy szkoły podstawowej do końca edukacji szkolnej – uczestnictwo w wyjeździe grupowym do szkoły w innym kraju – informuje Ewa Nowak-Koprowicz z Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie. I dodaje: – Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, program jest finansowany w 100 procentach.

Celem programu jest poprawa nauki języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się i innych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W trakcie wyjazdu uczniowie powinni brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, a ich tematyka może dotyczyć dowolnego zagadnienia, by mieć później silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

Warunkiem złożenia wniosku jest wcześniejsze znalezienie szkoły partnerskiej. Szczegółowych informacji udziela zespół koordynujący PO WER SE w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, tel. 22 46 31 660 lub mail: powerse@frse.org.pl

Ponadto, inspiracji do przygotowania międzynarodowego projektu młodzieżowego można szukać m.in. w publikacji “Międzynarodowe Wymiany Młodzieży” przygotowanej przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska przy FRSE. – To pierwszy tak kompleksowy informator o tej tematyce – dodaje Ewa Nowak-Koprowicz.

Publikacja jest bezpłatna. Można ją otrzymać m.in. w Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, pok. 143. Elektroniczna wersja broszury znajduje się na stronie eurodesk.pl w dziale publikacje.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

2 KOMENTARZE

Comments are closed.