Zdjęcie: materiały prasowe
Reklama

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19, od 1 lutego do 27 lutego niektórym rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem do 27 lutego nauki zdalnej dla dzieci w szkołach podstawowych (klasy V-VIII).

Zasiłek otrzymają rodzice dzieci do lat 8, jeżeli sprawują nad nimi opiekę w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje też wtedy, gdy dana placówka zostanie otwarta, ale ogranicza do niej dostęp w czasie trwania COVID-19, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym –  część dzieci uczy się w szkole, a część w domu.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć również rodzice, gdy nie są w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna. Zasiłek należy się także w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Rodzice starszych dzieci także otrzymają zasiłek, gdy dziecko do lat 16 ma orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat przy orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat przy orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może opiekować się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Aby otrzymać zasiłek trzeba złożyć oświadczenie  o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole.

Pracownicy, zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Jeśli mają konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to mogą wysłać oświadczenie z wykorzystaniem wniosku ZAS-58. 

– Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku – podkreśla Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego ZUS.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama