Reklama

Podkarpaccy policjanci zatrzymali 344 praw jazdy kierowcom, którzy o ponad 50 km/h przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. To bilans obowiązywania nowych przepisów, które weszły w życie 18 maja br.

– Ostrzejsze kary, dotyczą m.in. tych, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością lub po pijanemu. Jazda o 50 km/h ponad dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym jest bardzo niebezpieczna, 1/3 osób które giną na naszych drogach, to piesi – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Kto może zatrzymać prawo jazdy?

Od 18 maja br. na podkarpackich drogach, za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, policjanci zatrzymali 344 praw jazdy.

To policjant w czasie kontroli drogowej, po stwierdzeniu np. przekroczenia prędkości, zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do właściwego starosty, który wydaje decyzję administracyjną i formalnie zatrzymuje dokument.

Za pierwszym razem zatrzymanie prawa jazdy następuje na 3 miesiące. Jeśli mimo to kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się o kolejne 3 do 6 miesięcy. Natomiast kolejna „wpadka” bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami starosta może wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie tylko w sytuacji, kiedy dokument został fizycznie zatrzymany przez policjanta. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą poinformować starostę o każdym ujawnionym przypadku, dotyczy to także fotoradarów.

– Na podstawie takich informacji starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy pod rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zobowiąże kierowcę do zwrotu prawa jazdy. Od jego decyzji będzie się można odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – przypomina KWP w Rzeszowie.

Pijani kierowcy surowiej karani

Kolejne istotne zmiany dotyczą pijanych kierowców (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Wydłużono m.in. okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany ustalono na poziomie 3 lat.

Pijani kierowcy będą musieli liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy złapanej na jeździe po pijanemu. Jeżeli ktoś po raz kolejny zostanie zatrzymany na „podwójnym gazie”, to kara wyniesie co najmniej 10 tys. zł.

– W sprawach dotyczących wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę na rzecz poszkodowanych lub ich bliskich, w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych – informuje policja.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: