W piątek (30 października) rozpoczęła się policyjna akcja „Znicz”. 1 listopada zmieni się organizacja ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy.

Akcja „Znicz” potrwa do 2 listopada. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na: właściwie używanie świateł, przekraczanie prędkości, stan trzeźwości kierujących, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, omijanie pojazdów, które utknęły w zatorze, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, używanie telefonów komórkowych wbrew przepisom.

Policjanci będą korzystać z oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, będą także używać laserowych mierników prędkości. Na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg kontrole prędkości będą prowadzone w sposób kaskadowy.

Głównym zadaniem policjantów podczas akcji „Znicz” będzie dbałość o płynność i porządek ruchu. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak też na lokalnych odcinkach dróg, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

– W tych dniach najważniejsza będzie cierpliwość i ostrożność za kierownicą. Apelujemy o to, aby zwracać uwagę na oznakowanie i polecenia policjantów. Jeśli będzie taka potrzeba, w miejscach wzmożonego ruchu lub tam, gdzie będą się tworzyć zatory, funkcjonariusze będą ręcznie kierować ruchem – zapowiada Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

31 października (sobota) od godz. 18:00 do 22:00 i 1 listopada (niedziela) od 8:00 do 22:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zmiany w organizacji ruchu

W wielu miejscach zmieni się organizacja ruchu. Gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet. Jeśli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja i policjant kieruje ruchem, wiążące dla nas są jego polecenia.

1 listopada od godz. 6:00 do 22:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy. W przypadku dużego natężenia ruchu zmiany mogą zostać wprowadzone wcześniej.

Zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej. Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej.

– Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK, TAXI, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem – informują policjanci.

Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ul. Polnej możliwy będzie od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ulicą Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ul. Kujawską.

Z ul. Morgowej w ul. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Gdzie będą parkingi?

Na ul. Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ul. Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych.

Zachowajcie szczególną ostrożność

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej nr 4. W przypadku dużego natężenia ruchu ograniczenia mogą być wdrożone wcześniej i przedłużone na kolejne dni.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć zwracając uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni w tych dniach zachować szczególną ostrożność.

Policja przypomina także pieszym o obowiązku noszenia odblasków po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi kara grzywny do 100 zł.

31 października i 1 listopada specjalne linie autobusowe uruchamia Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Więcej TUTAJ.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama