Reklama

Od poniedziałek do piątku w komendach policji, siedzibach sądów, prokuratur, organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady z mediacji. Na Rzeszów News wykaz dyżurów w rzeszowskiej prokuraturze.

„Tydzień Mediacji” (13-18 pażdziernika) to ogólnopolska kampania zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach Tygodnia Mediacji obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Mediacji (czwartek, 16 października).

W ramach „Tygodnia Mediacji” dyżurować będą eksperci i prawnicy. Informacje o dyżurach można znaleźć na stronach internetowych sądów i prokuratur.

Hasło kampanii to „Masz prawo do mediacji”. Jednym z jej partnerów jest policja. Przez cały tydzień m.in. w sądach i siedzibach organizacji pozarządowych dyżurować będą mediatorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad i informacji o korzyściach płynących z mediacji.

– Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie – twierdzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Program obchodów „Tygodnia Mediacji” i listy dyżurów mediatorów będzie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Międzynarodowy Dzień Mediacji służy popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Jedną z takich metod jest właśnie mediacja, czyli próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu.

Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediacja jest dobrowolna. Jej podstawowym warunkiem jest zgoda obu stron konfliktu. Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.

W Prokuraturze Rejonowa dla Miasta Rzeszów interesanci będą przyjmowani od 13 do 17 października od godz. 8:30 do 15:00. Porady prawne będą udzielane osobiście lub telefonicznie.

DYŻURY

13 października  

– Prokurator Łukasz Harpula – pok. 32

– Prokurator Paweł Winiarz – pok. 14

– Prokurator Ewa Romankiewicz – pok. 20

14 października

– Prokurator Jarosław Kulczycki- pok. 18

– Prokurator Agnieszka Stankiewicz – Ścisłowicz – pok. 23

– Prokurator Paweł Król – pok. 11

15 października  

– Prokurator Celina Rodak – pok. 21

– Prokurator Mariusz Karp – pok. 17

16 października  

– Prokurator Mirosława Kawalec – pok. 19

– Prokurator Piotr Pawlik – pok. 16

– Prokurator Alina Danilewicz – pok. 22

17 października

– Prokurator Roman Pokrzywa – pok. 24

– Prokurator Magdalena Solarewicz – Kraus – pok. 14

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: