Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdobyli najważniejsze nagrody dla regionu podkarpackiego w konkursie Studencki Nobel 2014. Daniel Dereniowski, laureat I miejsca w województwie, będzie walczył w etapie ogólnopolskim.

Studencki Nobel to wyróżnienie przyznawane dla najlepszego studenta w Polsce. Wybitne wyniki w nauce to nie jedyne kryterium. Istotne jest też zaangażowanie w działalność naukową.

W etapie regionalnym 3 najwyższe lokaty zdobyli w tym roku studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. I miejsce w regionie podkarpackim otrzymał Daniel Dereniowski, student administracji. II lokatę zajęła Inessa Tkachenko, studentka  dziennikarstwa. Paweł Skoczowski, student administracji, został laureatem III miejsca.

Studenci otrzymali także nagrody branżowe. Michał Ręczkowicz, student informatyki, został nagrodzony w kategorii nauki inżynieryjne i techniczne, Paweł Skoczowski w kategorii nauki prawnicze, a Daniel Dereniowski w kategorii nauki społeczne.

To jednak nie koniec. Przed nami jeszcze ogólnokrajowy finał Studenckiego Nobla – zgodnie z regulaminem, Podkarpacie będzie reprezentował laureat I miejsca, czyli Daniel Dereniowski.

W zeszłym roku Daniel Dereniowski również zajął pierwsze miejsce w etapie regionalnym, tym samym zyskując tytuł Laureata Regionalnego. Jego aktywność studencka to publikacje naukowe i własne badania, udział w konferencjach i dwukrotny tytuł studenta roku. Daniel był pomysłodawcą i pierwszym przewodniczącym działającej na WSIiZ Rady Kół Naukowych. Trzykrotnie otrzymał stypendium ministra nauki. Obecnie zajmuje się badaniami w ramach „Diamentowego Grantu” dla wybitnych studentów.

– To konkurs dla wyjątkowych studentów. Tytuł Studenta Roku, który na naszej uczelni otrzymałam w kategorii Lider, zrodził we mnie myśl, by wziąć w nim udział – przyznaje Inessa Tkachenko studentka.

Inessa odbywa staż w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, gdzie redaguje ukraińską wersję magazynu studenckiego „Pressja” i jest liderką Dziennikarskiego Koła Naukowego „Żurnal”. Pomaga także w pracach katedry.

Paweł Skoczowski podczas studiów był trzykrotnie nagradzany stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Otrzymał także nagrodę rektora „Semper Primus” dla najlepszego studenta na roku. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Agora Podkarpacka i asystentem-stażystą w Instytucie Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. Pełni też funkcję pełnomocnika Stowarzyszenia „Republikanie” w województwie podkarpackim. Startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia „Polska Razem”.

Michał Ręczkowicz jest liderem koła naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach branży informatycznej. Jest laureatem programistycznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Student roku 2013 w kategorii Innowator jest uczestnikiem programu Microsoft Student Partner, Windows Student Trainer. Pełni funkcję redaktora portalu Codeguru.pl oraz Mentora Akademii Treści Microsoft. Prowadzi firmę MobiTouch, założoną dzięki wsparciu finansowemu WSIiZ, która realizowała projekt InnoFund.

Dodajmy, że Jakub Ochnio, student i stażysta w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, który studiuje również w Uniwersytecie Wrocławskim, osiągnął sukces w województwie dolnośląskim. Zajął 1 miejsce w tym regionie i 1 lokatę w konkursie branżowym: nauki humanistyczne oraz 1 miejsce w Uniwersytecie Wrocławskim. Otrzymał także nagrodę sponsora. Będzie reprezentantem regionu dolnośląskiego w finale Studenckiego nobla 2014.

Studencki Nobel to cykliczny konkurs ogólnopolski. Do tytułu Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej pretendować mogą studenci studiów I i II stopnia. Powinny być to osoby, które udzielają się w życiu studenckim, wyróżniają się i są aktywne na wielu polach. Warunkiem koniecznym jest średnia minimum 4.0. Liczą się m.in. osiągnięcia naukowe (publikacje, prace badawcze, nagrody), znajomość języków obcych, działalność organizacyjna, osiągnięcia sportowe i artystyczne, staże, praktyki, kariera zawodowa, a nawet wielorodność zainteresowań. Spośród wszystkich polskich studentów, którzy na etapie uczelnianym zgłosili się do tegorocznej edycji prestiżowego konkursu, tylko nieliczni przeszli do etapu regionalnego.

Organizatorem Studenckiego Nobla jest Niezależne Zrzeszenie Studentów.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama