Reklama

Podczas naboru wniosków do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 pojawił się projekt zgłoszony aż przez 31 różnych podmiotów, na kwotę bliską łącznej puli środków na inwestycje. Istnieje jednak możliwość zarówno realizacji tego zadania, jak i utrzymania całej kwoty w ramach budżetu obywatelskiego.

Spośród 98 zgłoszonych wniosków aż 31 propozycji dotyczy tego samego zadania: budowy fontanny ze strumieniem i sceną w Parku Papieskim. Planowana kwota to 5,53 mln zł czyli prawie wszystko z puli 6 mln zł gwarantowanych na wszystkie inwestycje w Rzeszowie. Ten pomysł – w identycznej formie – zgłosiły zarówno liczne Rady Osiedlowe, jak i stowarzyszenia oraz grupy mieszkańców.

Na tle całego kraju jest to niespotykana sytuacja, jeśli chodzi o skalę zgłoszeń, ich rozmach organizacyjny i wielkość środków finansowych. Dlatego do tak nietypowego pomysłu należy podejść w sposób niestandardowy.

Na pewno wydaje się logiczne i zasadne indywidualne potraktowanie tak zgłoszonego zadania. Otóż w sytuacji zaistniałego szerokiego zainteresowania kolejnymi etapami budowy Parku Papieskiego już dzisiaj można zaproponować całkowite sfinansowanie tego przedsięwzięcia z ogólnej kwoty budżetu miasta. Mianowicie pewną, stosunkowo niewielką, część pieniędzy można aktualnie wpisać do tegorocznego budżetu, zaś pozostałą (dominującą) kwotę zaplanować wtedy w przyszłorocznym budżecie stolicy województwa.

Rozwiązanie to pozwoli osiągnąć dwa cele: da pewność szybkiej realizacji zadania wnioskodawcom oraz zwolennikom przyspieszenia zagospodarowywania terenów przy Katedrze, a po drugie pozostawi w całości wolną kwotę na wydatki inwestycyjne w ramach RBO 2015.

Wobec zaistniałej sytuacji jest to chyba jedyne sensowne postępowanie, zadowalające wszystkich zainteresowanych.

Reklama