Pięciu Ukraińców musi wrócić do swojego kraju. Nielegalnie pracowali dla jednej z rzeszowskich firm budowlanych.

Kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w firmie kilka dnia temu przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Rzeszowa – Jasionki. W trakcie kontroli okazało się, że 5 ukraińskich budowlańców pracowało na rzecz rzeszowskiej firmy bez zezwoleń na pracę.

Nie było też oświadczeń o tym, że firma zamierza pracę powierzyć cudzoziemcom. Z Ukraińcami nie zawarto umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Straż Graniczna za nielegalnie wykonywanie pracy na terytorium Polski wystawiła cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę. Takie decyzje skutkują rocznym zakazem wjazdu do Polski.

Advertisement

Odpowiedzialność poniesie również rzeszowska firma, dla której nielegalnie pracowali Ukraińcy. Przeciwko niej został skierowany wniosek do sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy. Straż Graniczna nie podaje o jaką firmę chodzi.

Od stycznia br. funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG przeprowadzili ponad 60 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w podkarpackich firmach, gospodarstwach i hotelach. Skontrolowano łącznie 204 pracujących cudzoziemców. 63 pracowało nielegalnie.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama