Zdjęcie Materiały prasowe
Reklama

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta zaprasza zorganizowane grupy w każdym wieku do udziału w warsztatach edukacyjnych dotyczących realiów Holokaustu w okupowanej Polsce oraz postaw ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem Sprawiedliwych – tych, którzy ratując życie innych ryzykowali własne.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy na temat złożoności losów Polaków i Żydów w czasach niemieckiej okupacji, stanowiącej tło do rozważań na temat konkretnych postaw ludzkich w tych nieludzkich czasach. Zajęcia mają nie tylko wzbudzać zainteresowanie historią czasów II wojny światowej, ale też przyczyniać się do wzrostu świadomości historycznej, a przede wszystkim kształtować pozytywne postawy młodych. 

Muzeum proponuje 4 tematy warsztatów:

– Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia;

– Zagłada Żydów w czasie niemieckiej okupacji;

– Postawy Polaków wobec skazanych na Zagładę Żydów;

– Kim są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata?

Dzięki materiałom źródłowym – archiwalnym filmom i fotografiom oraz opracowaniom tematu w literaturze i sztuce zobrazowana zostanie wielowymiarowość stosunków polsko-żydowskich. Na tym tle zaprezentowane zostanie spektrum postaw, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów, którzy przyjęli współczującą i ofiarną postawę wobec cierpienia Żydów, ryzykując własnym życiem. Jednym z takich przykładów są patroni Muzeum w Markowej – Rodzina Ulmów, zamordowana przez niemieckich żandarmów za pomoc Żydom z rodziny Goldmanów. 

Narracja i forma przekazu warsztatów dopasowana będzie do wieku uczestników. Dla młodszych uczestników część merytoryczno-historyczna zostanie połączona z elementami plastycznymi tak, aby kreatywnie wykorzystać potencjał płynący z warsztatów. Dla młodzieży i dorosłych warsztaty przybiorą formę konwersatorium, podczas którego analizie poddane zostaną źródła historyczne, na podstawie których możliwym stanie się zmierzenie z tematem głównym warsztatów. Dopełnieniem całości warsztatów będzie kuratorskie zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum. Edukator postara się maksymalnie dopasować scenariusz warsztatów do profilu uczestnika – jego wiedzy, predyspozycji poznawczych i wrażliwości.

Więcej informacji na stronie www.muzeumulmow.pl

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy zgłaszać na adres sekretariat@muzeumulmow.pl lub pod numerem telefonu (17) 224 10 15.

Zdjęcie: Materiały prasowe

 

 

Reklama