Zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Reklama

Do 2 czerwca na terenie powiatu rzeszowskiego potrwa kwalifikacja wojskowa. Ma ona zweryfikować predyspozycje i stan zdrowia młodych ludzi w razie powołania do armii. Za niestawienie się grożą poważne konsekwencje. 

Kwalifikacje wojskowe w powiecie rzeszowskim rozpoczęły się 5 kwietnia. W pierwszej kolejności prowadzone są dla mieszkańców gminy Tyczyn, tam potrwają do 7 kwietnia.

Kolejne przewidziano w gminach:

– Krasne: 8-11 kwietnia,

– Trzebownisko: 12-14 kwietnia, 19-20 kwietnia,

– Lubenia: 21-22 kwietnia,

– Błażowa: 25-26 kwietnia,

– Chmielni: 27-28 kwietnia,

– gmina Dynów: 29 kwietnia,

– miasto Dynów: 4 maja,

– Głogów Małopolski: 5-6 maja, 9-10 maja,

– Świlcza: 11-13 maja,

– Boguchwała: 16-19 maja,

– Sokołów Małopolski: 20 maja, 23-25 maja,

– Hyżne: 26-27 maja,

– Kamień: 30-31 maja. 

Ponadto, od 1 czerwca do 2 czerwca do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety. Obowiązkowe kwalifikacje prowadzone są w Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Rzeszowie, w budynku Osiedlowego Domu Kultury, przy ul. Kochanowskiego 29.

Osoby, które nie mogą stawić się przed komisją lekarską w terminie, powinny skontaktować się z gminą lub bezpośrednio z komisją, tel. 17 23 00 654, i uzasadnić powody są swojej nieobecności. Muszą także podać możliwy najbliższy termin stawienia się na badania. 

Kogo wzywają na kwalifikacje? 

Kwalifikacji w 2022 roku podlegają mężczyźni urodzeni w 2003 roku, w latach 1998-2002 i nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2001-2002, które uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej. 

Do kwalifikacji muszą się również stawić kobiety urodzone w latach 1998-2003, które mają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, uczące się w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja obejmuje też osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do badań na ochotnika, a do końca roku kalendarzowego nie skończą 24. roku życia i nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co trzeba mieć przy sobie?

W trakcie kwalifikacji wszystkim osobom zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Przy sobie trzeba mieć dowód tożsamości ze zdjęciem, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy), dokumentację medyczną.

Ponadto, trzeba ze sobą zabrać dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Za osoby niepełnosprawne lub chore dokumenty dostarcza opiekun prawny.

Osoby, które po raz kolejny stawiają się do kwalifikacji, powinny zabrać ze sobą: książeczkę wojskową dokument tożsamości, dokumentację medyczną o stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Powiatowa Komisja Lekarska przyznaje jedną z czterech kategorii: A (zdolny do czynnej służby wojskowej), B (czasowo niezdolny do służby), D (niezdolny do służby w czasie pokoju) i E (niezdolny w czasie pokoju i wojny). 

Jeżeli komisja nie określi kategorii, dana osoba może być skierowana na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Takie badania i obserwacja są obowiązkowe i bezpłatne. 

Co grozi za niestawienie się?

Wojna na Ukrainie sprawia, że wielu młodych ludzi ze strachu może nie stawić się na kwalifikacje. To pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje, z których większość osób nie zdaje sobie sprawy. Na kwalifikację można być siłą doprowadzonym przez policję. 

Osobom unikającymi kwalifikacji może być wymierzone także grzywna. Grzywna lub ograniczenie wolności grozi też tym, którzy nie stawili się na kwalifikacje lub odmówili badań lekarskich, nie wykonali badań specjalistycznych i nie dostarczyli ich do komisji. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama