Reklama

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów. Od października 2014 roku ruszą studia I stopnia na kierunku prawo! Będzie to nowy model edukacji prawniczej. Podania można już składać w Dziale Rekrutacji uczelni.Decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego sprawia, że Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ będzie prowadził kształcenie na 5 kierunkach studiów: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, a od nowego roku akademickiego prawo.

– Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu oferujemy studia licencjackie z zakresu prawa, trwające 6 semestrów – mówi dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ.

Liberalizacja dostępu do zawodów prawniczych oraz przeobrażenia rynku usług prawniczych wymagają wprowadzenia nowego modelu edukacji prawniczej.

– Obecnie kształcenie prawnicze może być dwustopniowe. Studia licencjackie mogą być realizowane na kierunku prawo, a studia II stopnia np. na kierunku ekonomia lub administracja. Absolwent z tytułem magistra ma wiedzę z zakresu prawa, ponieważ po 3 latach ma już dosyć dobre podstawy do samodzielnego funkcjonowania w sferze norm prawnych, jednocześnie ma wiedzę, która pozwala mu być bardziej kompletnym doradcą dla klienta, bo już się zna na kwestiach ekonomicznych związanych np. z finansami publicznymi. A to pozwala mu być uniwersalnym doradcą – podkreśla prof. Paweł Chmielnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa WSIiZ.

Prof. Piotr Zapadka podkreśla, że studia licencjackie na kierunku prawo pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę o prawnych mechanizmach funkcjonowania współczesnej gospodarki wolnorynkowej, zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, relacjach pomiędzy kontrahentami biznesowymi, oraz relacjach na linii państwo – obywatel. Studenci będą zdobywać wiedzę prawniczą rozszerzoną o przedmioty z obszaru ekonomii, zarządzania i ekonomicznej analizy prawa. Praktyczny profil kształcenia umożliwi nabycie umiejętności przeprowadzania poprawnych rozumowań prawniczych, właściwej analizy i stosowania przepisów prawa, sporządzania pism procesowych.

– Zaletą prawniczych studiów trzyletnich jest selekcja programu i wybranie kluczowych dla gospodarki obszarów prawa, z rezygnacją z przedmiotów teoretycznych, doktrynalnych lub historycznych. Taki „odświeżony” i wysoce profesjonalny program studiów umożliwi absolwentom szybkie orientowanie się w realiach życia gospodarczego i międzynarodowej wymiany handlowej. Pomoże im odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku pracy – zaznacza prof. Piotr Zapadka.

Studenci prawa w WSIiZ będą mogli wybrać jedną z 3 specjalności: Prawo w gospodarce, Organizacja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, Administracja gospodarcza w UE i na Ukrainie.

– Przewidziane w planach studiów gry decyzyjne z obszaru prawa pozwolą na analizowanie różnych stanów faktycznych z wielu dziedzin prawa i wyboru optymalnych sposobów ich rozwiązania – tłumaczy dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

– Po studiach licencjackich można otworzyć własne biuro porad prawnych. Pragnąc realizować się w zawodzie adwokata, trzeba wejść w tryb aplikacji prawniczych, by uzyskać określone uprawnienia. Nie jest to konieczne, jeśli absolwent wybiera nową ścieżkę kariery i chce pomagać klientowi w sprawach bieżących i nie wymagających kontaktu z organami ochrony prawnej. Osoby o bardziej wszechstronnym wykształceniu mogą zakładać własne firmy, biura doradztwa prawnego. Jeśli dodatkowo wejdą we współpracę z dobrym księgowym, będą usługi świadczyć na dobrym poziomie i wypracują własną markę, mogą odnieść duży sukces na rynku – uważa prof. Chmielnicki.

Dzięki porozumieniom podpisanym przez WSIiZ studenci będą realizować praktyki w zwiększonym wymiarze godzinowym m.in. w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, urzędach miasta w Rzeszowie i Krośnie, a także instytucjach pozarządowych oraz w przedsiębiorstwach.

– Co ważne, system praktyk studenckich zakłada, że oprócz realizacji praktyk w sądach, prokuraturach czy kancelariach adwokackich część godzin będzie mogła być realizowana dodatkowo w organach administracji publicznej oraz u przedsiębiorców – podkreśla prof. Paweł Chmielnicki, Kierownik Katedry Teorii Prawa.

Od 1 kwietnia 2014 roku Dział Rekrutacji WSIiZ przyjmuje podania na studia. Teraz kandydaci mają do wyboru 14 kierunków studiów, w tym dwie nowości – dietetykę i prawo.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: