Reklama

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie uchyliło w całości poprzednią decyzję i przyznało Wydziałowi Prawa i Administracji mocną kategorię „B”. Decyzja jest ostateczna.

Zmiana decyzji ministerstwa nastąpiła po złożeniu przez WSPiA wniosku o sprostowanie danych dotyczących oceny Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie. Dane przedstawione przez uczelnię zostały ponownie przeanalizowane i na ich podstawie WSPiA została na nowo sklasyfikowana, otrzymując mocną kategorię „B”.

Wypełniając po raz pierwszy ankietę sprawozdawczą, popełnione zostały błędy metodologiczne wynikające z modelu matematycznego, który zastosowano do „przeliczenia” działalności naukowej na punkty i ustalenia kategorii. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało argumenty zawarte przez WSPiA w sprostowaniu. Przyznając, że to nie dorobek naukowy uczelni „zawinił”, bo on jest wystarczająco bogaty, lecz frycowe, które WSPiA zapłaciła za debiut w kategoryzacji jednostek naukowych. Naraziło to uczelnię na niepotrzebny i niesprawiedliwy uszczerbek wizerunkowy.

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji WSPiA otrzymał mocną kategorię „B”, wyprzedzając w poszczególnych kategoriach uczelnie niepubliczne z Warszawy i Krakowa oraz niektóre wydziały uniwersyteckie.

Kategoryzacja, której poddała się WSPiA, w przypadku uczelni niepublicznych nie była obowiązkowa. Uczelnia poddała się ocenie, mając pewność, że jej wydział spełnia wszystkie kryteria renomowanej szkoły wyższej. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji poddany został bowiem wnikliwej analizie i ocenie m.in. przy ubieganiu się o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama