Zdjęcie: Bartosz Frydrych / Rzeszów News

1 listopada w Rzeszowie odbędzie się kwesta na rzecz osób bezdomnych i ubogich. Organizatorem zbiórki są Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Rzeszowie oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Jak poinformował Michał Mielniczuk, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zbiórka odbędzie się na 43 nekropoliach regionu. Akcję będzie wspierać wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która o godz. 11:00 rozpocznie kwestę na rzeszowskim cmentarzu Pobitno. 

Wolontariusze będą 1 listopada na rzeszowskich i okolicznych cmentarzach. – Prosimy o wsparcie naszych działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – apeluje Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Towarzystwo można wesprzeć też w internecie za pośrednictwem strony www.pomagam.pl/kwesta2021. Można również wpłacać pieniądze na rachunek bankowy: PKO BP SA 90 1020 4391 0000 6402 0198 75 10, tytuł wpłaty: Kwesta 2021. 

Pieniądze zebrane w trakcie tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone m.in. na prowadzenie trzech schronisk dla bezdomnych: w Rzeszowie i Jaśle dla mężczyzn oraz w Racławówce dla kobiet. 

Pieniądze z kwesty zostaną również wydane na prowadzenie dwóch schronisk z usługami opiekuńczymi dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami: dla bezdomnych kobiet w Racławówce oraz dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie. 

Towarzystwo część pieniądze przeznaczy jeszcze na prowadzenie hostelu, noclegowni i łaźni w Rzeszowie, kuchni dla ubogich w Rzeszowie, która dziennie wydaje ok. 300 posiłków, a w zimie nawet ok. 500 posiłków oraz prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama