Prof. Andrzej Pawlak, autor ponad 100 patentów, które przynoszą rocznie miliardy dolarów, rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Twórca m.in. systemu ABS i elektronicznie sterowanej zastawki serca podzielił się swoim doświadczeniem w obszarze innowacyjności i zabezpieczania własności intelektualnej.

Prof. Andrzej Pawlak z Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley, laureat Industrial Research Institute Achivement Award – nagrody najwyżej cenionej w naukach technicznych, wygłosił wykład „Innowacja celowana i jej narzędzia w procesie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa i regionu.” W konferencji zorganizowanej przez WSIiZ uczestniczyli m.in. reprezentanci podkarpackiego biznesu, naukowcy oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ, otworzył spotkanie mocnym apelem. Rektor zauważył, że udział sektora gospodarki we współpracy ze światem nauki jest zbyt mały. Firmy nie finansują badań naukowych, a uczelnie nie mają dostatecznie dobrej oferty dla nich. Udział polskich patentów jest kilkanaście razy niższy od średniej w Unii Europejskiej.

Mecz ostatniej szansy na innowacje

– Dofinansowanie z Unii w latach 2014-20 to mecz ostatniej szansy na wykorzystanie środków na innowacje. Jeśli nie sięgniemy po ekspertów, którzy wiedzą, jak kojarzyć naukę z biznesem, zmarnujemy te pieniądze. Jako uczelnia podejmujemy działania w tym kierunku, stąd współpraca z prof. Pawlakiem, znakomitym ekspertem w tej dziedzinie – podkreśla prof. Pomianek – Jesteśmy krajem, który ma olbrzymią diasporę, ale z niej nie korzysta. Jeśli do projektów innowacyjnych nie zaprosimy gości z zagranicy, którzy się na tym znają, zmarnujemy tę szansę. Zacznijmy uczyć się od najlepszych.

Główny gość konferencji prof. Andrzej Pawlak przedstawił metody i narzędzia niezbędne w procesie tworzenia innowacyjnych technologii. Omówił mechanizmy działania światowych korporacji osiągających sukcesy komercyjne. Szczególną uwagę skupił na niszach, których należy poszukiwać, by zapewnić sobie stały obszar przewagi konkurencyjnej.

– Własna nisza to monopol rynkowy. Należy ją nieustannie eksploatować, badać i zabezpieczyć wszystkie prawa własności, aby nie dopuścić do niej konkurencji. Na niszy nie można „spać”, bo to jest zgubne, co pokazuje przykład Nokii – podkreśla profesor Pawlak.

Jak opatentować pomysł?

Profesor omówił także metody mapowania technologii, wiedzy i kompetencji, które umożliwiają wskazanie luk na rynku technologicznym, potencjał oraz możliwości wykorzystania efektu synergii w różnych dziedzinach zastosowań. – Metodyka ta zmniejsza ryzyko wprowadzenia innowacji na rynek, broni przed nieuczciwym monopolem korporacji, a także pozwala na porównanie własnych rozwiązań z innymi i ich ocenę – mówi profesor.

Uczestnicy zapoznali się także z niektórymi patentami profesora Pawlaka. Zwrócił  on szczególną uwagę na kwestię ochrony własności intelektualnej, którą wielkie korporacje zawsze starają się zawłaszczyć, której „wartość rośnie szybciej niż wartość złota”. Profesor dodał także, że korporacje, ze względu na monopolistyczny charakter, nie są w stanie samodzielnie wprowadzać żadnych nowych, przełomowych rozwiązań. Posiadając duży kapitał, drenują zasoby intelektualne, by móc zająć się taką niszą, która przyniesie im znaczne dochody. Dlatego prawdziwy potencjał twórczy leży głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To właśnie te firmy, przy współpracy z uczelniami i samorządami, mają stanowić o sile regionu i wprowadzać innowacyjne technologie. A, jak twierdzi profesor, jest jeszcze wiele do odkrycia: – Wydaje nam się, że jesteśmy już niezwykle rozwiniętą cywilizacją, bo co chwilę zmieniamy komórki i laptopy. Ale ten rozwój może być jeszcze szybszy, a wynalezione już przez nas rozwiązania to tylko wierzchołek góry lodowej.

WSIiZ stawia na innowację

Konferencja była jednocześnie  podsumowaniem projektu „InnoFund – kapitał na innowacje” realizowanego przez WSIiZ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu utworzony został fundusz zalążkowy oferujący kapitał na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Fundusz oferował wsparcie doradcze i kapitałowe. Skorzystało z niego 10 przedsięwzięć. To m.in. spółka Fotomapy wykonująca ortofotomapy i modele przestrzenne (DSM), które mają zastosowanie m.in. przy zarządzaniu pracami budowlanymi, precyzyjnym rolnictwie i w telekomunikacji, a także spółka Crowdfunding oferująca możliwość pozyskiwania finansowania dla projektów biznesowych od internautów na utworzonej do tego celu, pierwszej w Polsce platformie.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama