Zdjęcie: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Jedynym przejściem granicznym z Ukrainą od niedzieli, 15 marca, będzie Korczowa. Będzie się tam odbywał ruch osobowy i towarowy. 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował, że zmiany w funkcjonowaniu granic na polsko-ukraińskich przejściach zaczną obowiązywać od północy. Ma to związek z decyzją rządu o zakazie wjazdu Polski dla cudzoziemców w obawie przed koronawirusem.   

– Jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą będzie Korczowa gdzie, będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy. Apelujemy do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej – poinformowała w sobotę mjr Elżbieta Pikor, rzecznik BOSG. 

Pozostałe przejścia graniczne, w tym Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko – będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

Na lotnisku w Jasionce, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju. 

– Od północy, z soboty na niedzielę (14/15 marca), wstrzymane zostają wszystkie rozkładowe połączenia z i do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Loty zostają wstrzymane na co najmniej 14 dni – poinformował Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. 

Wszelkich informacji dotyczących anulowanych lotów lub możliwości zmiany rezerwacji udzielają poszczególni przewoźnicy pod numerami telefonów: PLL LOT +48 22 577 77 55, Lufthansa +48 22 512 39 17 i Ryanair 703 303 033. 

Ponadto, przywrócona zostaje tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu – wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku. Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Wjechać będą mogli wyłącznie:

– obywatele RP;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,

– posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP;

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama