Zdjęcie: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie
Reklama

Chorzy na nowotwory krwi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie szybciej otrzymają wyniki badań genetycznych. 

Na początku marca pozwolenie na wykonywanie badań diagnostycznych otrzymała nowoutworzona Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii w KSW nr 1 przy ulicy Szopena. Pracownia jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju.

Z tych samych technik i tego samego sprzętu korzystają pracownie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Norwegii. Specjaliści rzeszowskiej pracowni są w stanie znaleźć jedną komórkę białaczki wśród miliona zdrowych krwinek. 

– Rozdzielczość naszych urządzeń pozwala wykryć nawet najmniejszą zmianę w genie odpowiedzialnym za rozwój choroby – mówi dr n. med. Marzena Wojtaszewska, specjalista genetyki medycznej i koordynator pracowni.

Diagnostyka hematologiczna o badania genetyczne odbywa się w nowym budynku. Dotychczas badania molekularne u pacjentów Kliniki Hematologii KSW nr 1 wykonywano poza województwem. Teraz uzyskiwanie wyników stało się teraz dużo szybsze. 

Dzięki pracowni na miejscu, zniwelowano także ryzyko degradacji próbek podczas transportu. Szacuje się, że do końca roku pracownia wykona ok. 800 badań.

Dr n. med. Janusz Ławiński, dyrektor KSW nr 1 w Rzeszowie, mówi, że diagnostyka laboratoryjna we współczesnej onkologii hematologicznej jest niezbędnym elementem właściwego leczenia pacjentów, którzy chorują na nowotwory krwi.

Do najważniejszych metod badań genetycznych stosowanych w hematoonkologii należą: klasyczne badania cytogenetyczne, molekularne badania cytogenetyczne oraz badania metodami biologii molekularnej. Tego typu badania wykona rzeszowska pracownia.

– Przybliża nas to w dużym stopniu do głównego celu, przed jakim stoi Klinika Hematologii, czyli uruchomienie wykonywania przeszczepów szpiku – zaznacza dyrektor Ławiński. 

Kliniczna Pracownia Biologii Molekularnej wspomoże również działalność naukową Zakładu Hematologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie technik molekularnych.

– Jednostek prowadzących takie szkolenia brakuje w regionie szczególnie, a zapotrzebowanie na nie jest ogromne – podkreślają przedstawiciele KSW nr 1.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama