Zdjęcie: Materiały WSPiA

12 elektronicznych platform usługowych podnoszących warunki studiowania i kontaktowania się studentów stworzy WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Uczelnia zrealizuje projekt „Platforma e-usług edukacyjnych” za 5,6 mln zł.

85 procent pieniędzy (ok. 4,8 mln zł) na realizację projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej został oceniony najwyższej spośród wniosków złożonych przez uczelnie niepubliczne z Podkarpacia. Jego realizacja potrwa do końca czerwca 2018 r.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie i wprowadzenie 12 nowych e-usług dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

– Wpłynie to na poprawę jakości i ułatwienie dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki rozbudowie i modernizacji zaplecza komunikacyjnego i informatycznego podniosą się także warunki i efektywność nauczania w WSPiA – poinformował rzecznik uczelni Przemysław Pawlak.

Projekt zakłada także ścisłą współpracę z gospodarką i instytucjami publicznymi przy wdrażaniu e-usług oraz wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy.

WSPiA stworzy m.in. platformę e-rekrutacji, e-tablicę ogłoszeń, e-kontaktu, e-wykładów oraz elektronicznego obiegu dokumentów (e-repozytorium). Dodatkowym ułatwieniem dla studentów i wykładowców będzie usługa e-listy obecności i Interaktywny system badań. Uczelnia stworzy również elektroniczne platformy Kliniki działających przy WSPiA – Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa.

WSPiA unowocześni także swoje zaplecze techniczne – zakupi urządzenia niezbędne do realizacji i wdrożenia e-usług, m.in. nowoczesne serwery kasetowe, biblioteki taśmowe oraz zasilacze UPS i agregat prądotwórczy.

„Platforma e-usług edukacyjnych” to kolejny unijny projekt, który w najbliższym czasie zrealizuje WSPiA. Uczelnia na pięć projektów dla studentów otrzymała łącznie ponad 4 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni na Podkarpaciu.

Projekty współfinansowane są z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Zakładają uruchomienie nowych anglojęzycznych specjalności oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych dla studentów WSPiA.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama