Reklama

Tomasz Cisło absolwentem kierunku European Engineering Studies w University of Coventry, a Katarzyna Cierpiał ukończyła International Business w University of Huddersfield. Oboje byli objęci programem Double Degree (jedno czesne – dwa dyplomy).

Double Degree realizowany jest w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pozwala studentom zdobyć równolegle dwa dyplomy: rzeszowskiej uczelni oraz partnerskiej uczelni zagranicznej.

– Od kilku lat z powodzeniem korzystają z niego studenci 2 roku I stopnia. Wyjeżdżają na 3 rok studiów do Wielkiej Brytanii i tam kontynuują naukę na wybranym kierunku, który jest zbieżny ze studiowanym w Polsce. Piszą jednocześnie pracę licencjacką w WSIiZ, korzystając z możliwości kontaktu elektronicznego z promotorem. Po zaliczeniu trzeciego roku w Wielkiej Brytanii studenci otrzymują tytuł licencjata tamtejszej uczelni, a po powrocie bronią pracę licencjacką w WSIiZ – uszczegóławia Urszula Pasieczna, rzecznik WSIiZ.

Podczas rocznego pobytu w zagranicznej uczelni, studenci zwolnieni są z 50% czesnego w WSIiZ. Warunkiem udziału w programie jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Uczestnictwo w programie Double Degree pozwala na poznanie zagranicznego modelu szkolnictwa wyższego i pomaga w podjęciu decyzji o kontynuacji edukacji poza granicami Polski.

– Obecnie kontynuuję studia II stopnia na tej samej uczelni, na którą wyjechałem z programu Double Degree (w Coventry University na kierunku MSc of Air Transport Strategy and Management). To właśnie dzięki wcześniejszemu wyjazdowi zdecydowałem się na kontynuację swojej edukacji za granicą – mówi Tomasz Cisło.

Partnerami WSIiZ w programie Double Degree w Wielkiej Brytanii są: Birmingham City University,  University of Central Lancashire (UCLAN), Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Wales Swansea Metropolitan, University of Wales Trinity St David, University of Ulster (London & Birmingham Campuses).

Kierunki realizowane w ramach programu Double Degree to m.in. dziennikarstwo, zarządzanie lotnictwem, anglistyka, administracja, ekonomia, europeistyka, informatyka, informatyka i ekonometria, zdrowie publiczne oraz politologia.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama