Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Dwór Chłapowskich na Słocinie, cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, kaplica w Miłocinie, kamienica przy ul. Grunwaldzkiej  24 – te cztery zabytki w Rzeszowie zostaną wyremontowane dzięki dotacji miasta. 

W piątek w ratuszu prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podpisał umowy o przekazanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Umowy opiewają na łączną kwotę 220 tys. zł

Jak poinformowała Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa, 50 tys. zł zostanie przeznaczone na renowację i wymianę okien Dworu Chłapowskich z zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego w Rzeszowie-Słocinie przy ul. Powstańców Śląskich 2.

Dwór Chłapowskich wybudowano w pierwszej połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. Rozbudowano go na przełomie XIX i XX w. w stylu romantycznego historyzmu. Budynek jest otoczony romantycznym parkiem w typie angielskim.

Kolejne 50 tys. zł zostanie przeznaczone na remont elewacji, wymianę drzwi i okien, przebudowę obejścia kaplicy Św. Huberta w Miłocinie przy ul. Św. Huberta 55. Kaplicę wybudował w latach 1741-1746 Jerzy Ignacy Lubomirski jako kaplicę myśliwską.

Trzecim zabytkiem jest cerkiew pw. Zaśnięcia NMP (dawny kościół pw. Św. Trójcy) przy ul. Targowej 4. Miasto przekaże 55 tys. zł na remont fundamentów. Cerkiew wybudowano w latach 1787-1792. W 2012 roku świątynię przekazano wspólnocie greckokatolickiej.

Czwartym z dofinansowanych zabytków jest kamienica przy ul. Grunwaldzkiej  24. Miasto na remont elewacji frontowej od ul. Sobieskiego wyda 65 tys. zł. Kamienicę wzniesiono między 1883 a 1888 rokiem, była częściej zabudowy dawnej ul. Sandomierskiej. 

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama