Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Formalnościami zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Będzie przyjmował wnioski od środy, 16 marca. Obywatelom Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie.  

Uchodźcy otrzymają po 300 zł zasiłku na osobę w rodzinie. To pieniądze na zaspokojenie pierwszych potrzeb, czyli pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

O świadczenie mogą się ubiegać uchodźcy, którzy mają numer PESEL. Te będą nadawane także od środy, w punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Langiewicza 15. Punkt będzie czynny pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), od 9:00 do 17:00. Na miejscu można zrobić zdjęcie, obsługa będzie prowadzona także w języku ukraińskim.

Wnioski o jednorazowe świadczenie będą przyjmowali pracownicy MOPS-u przy ul. Jagiellońskiej 4. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00.

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy, którą w sobotę przyjął Sejm i podpisał prezydent RP, zapewnia im także prawo do świadczenia rodzinnego 500+, wychowawczego i socjalnego. Obywatele Ukrainy będą mogli także podejmować pracę bez konieczności posiadania zezwolenia, rejestrować się jako bezrobotni i otrzymywać zasiłek.

Zgodnie z ustawą, pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Ponadto, osoby lub instytucje, które przyjmą uchodźców pod swój dach, otrzymają za każdy dzień ich pobytu 40 zł na osobę. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, komu i w jakiej wysokości przysługują, będą dostępne na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl.

(la)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama