Reklama

Od października Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpocznie realizację projektu „ABK Kariery”. Dzięki niemu studenci mają zwiększyć swoją aktywność zawodową i będą kształtować ścieżkę kariery.

Projekt to wygrana uczelni w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego wybranych zostało jedynie 28 wniosków, na 129 aplikujących. Na realizację projektu „ABK Kariery” uzyskano ponad 660 tys. zł.

Projekt zakłada, że 600 studentów WSIiZ – niezależnie od stopnia oraz kierunku studiów – otrzyma wsparcie w postaci doradztwa zawodowego oraz doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

– Naszym celem jest wsparcie studentów w ich dalszych planach zawodowych oraz edukacyjnych, aby w przyszłości pewnie poruszali się po rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w projekcie studenci zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia oraz do założenie własnej firmy – mówi Ewa Podgórska, kierownik Biura Karier WSIiZ.

Projekt zakłada indywidualne poradnictwo zawodowe oraz szkolenia dotyczące m.in. prawa pracy, personal brandingu czy etykiety biznesu.

Organizowane będą również warsztaty skierowane do studentów chcących założyć własną firmę i będą one dotyczyły m.in. kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności, sposobów pozyskiwania finansowania, czy ochrony własności intelektualnej.

Ponadto studenci skorzystają z narzędzia, które posłuży do diagnozowania ich kompetencji. Dzięki temu określone zostaną ich słabe i mocne strony. Uczestnicy projektu wezmą również udział w badaniu predyspozycji zawodowych.

Projekt „ABK Kariery” jest również przeznaczony dla pracownicków Biura Karier, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach m.in. z zakresu prawa pracy oraz procesów rekrutacyjnych.

– Umiejętności oraz wiedza zdobyta podczas szkoleń zostanie przekazana studentom m.in. podczas warsztatów oraz porad indywidualnych – podkreśla Ewa Podgórska.

Rekrutacja do projektu ruszy w październiku br. Projekt potrwa od października 2016 do grudnia 2018 roku.

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat Biuro Karier WSIiZ zorganizowało ponad 3400 dodatkowych warsztatów kompetencyjnych, których celem była pomoc studentom uczelni w ich rozwoju zawodowym.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama