Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski

8 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazło się w gronie 488 polskich studentów, którzy otrzymają stypendia ministra nauki szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Rektorzy polskich uczelni przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski ocenił zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członków zespołu wyłoniono spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wnioski zostały ocenione przez zespół metodą punktową. Eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie Jarosław Gowin 19 grudnia br. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 tys. zł.

W gronie stypendystów jest m.in. ośmiu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego: Żaneta Chełminiak (biotechnologia), Magdalena Cupryś (biotechnologia), Joanna Frączek (biotechnologia), Karolina Ewa Mroczek (technologia żywienia i żywienie człowieka), Karol Nawrot (mechatronika), Patrycja Oleś (bezpieczeństwo wewnętrzne), Grzegorz Henryk Pado (mechatronika) i Karolina Przewoźnik (bezpieczeństwo wewnętrzne). 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Sukcesy naszych studentów cieszą i pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość. Jest to znak, że realizowana polityka projakościowa przynosi efekty. Jesteśmy przekonani, że w każdym kolejnym roku akademickim liczba wyróżnionych będzie rosła – poinformował dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Jagielloński ‒ 106, Uniwersytet Warszawski – 58, Politechnikę Wrocławską – 40 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ‒ 33.

Laureaci otrzymują stypendium w ciągu 14 dni dni od przekazania pieniędzy przez MNiSW na rachunek bankowy uczelni.

Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski

Oprac. (ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama