Wyższa Szkoła Prawa i Administracji zajęła 1. miejsce w corocznym zestawieniu uczelni, których absolwenci zdali egzamin na wybraną aplikację. W ub. roku uczelnia była czwarta.

W lutym 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejną analizę dotycząca zdawalności egzaminów na aplikację: adwokacką, radcowską i notarialną. Sklasyfikowane zostały wszystkie uczelnie w Polsce, których absolwenci przystąpili do wybranego egzaminu aplikacyjnego.

WSPiA okazała się najlepsza wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 300 zdających.

– W ubiegłym roku nasza uczelnia uplasowała się na bardzo wysokiej czwartej pozycji. Tegoroczny awans na pierwsze miejsce jest więc dużym sukcesem naszych absolwentów, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminami na wybraną aplikację. Cieszy nas to m.in. dlatego, że wyprzedziliśmy kilka uniwersytetów i większość uczelni niepublicznych m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolski, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Akademię im. Leona Koźmińskiego z Warszawy – tłumaczy prof. Czesław Kłak, dyrektor Kolegium Prawa WSPiA.

Wykład – ćwiczenia – warsztaty

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Program studiów na kierunku prawo w WSPiA został tak skonstruowany, aby studenci mogli zdobyć w trakcie studiów wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego ubiegania się o przyjęcie na aplikacje.

– Z przedmiotów tzw. aplikacyjnych, w szczególności z prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy, postępowania karnego i postępowania cywilnego przewidzieliśmy zwiększoną ilość zajęć. Ponadto zwiększyliśmy ilość treści praktycznych, realizowanych nie tylko w ramach klasycznych ćwiczeń. Wprowadziliśmy rozwiązanie nieznane innym uczelniom, tzw. system triad (wykład – ćwiczenia – warsztaty). Dzięki temu zajęcia teoretyczne (wykład) uzupełniane są ćwiczeniami oraz możliwością rozwiązywania zagadnień praktycznych (np. sporządzenie pism procesowych, kwalifikowanie stanów faktycznych). Dzięki temu studenci zyskują umiejętność stosowania prawa, a nie tylko wiedzę teoretyczną – wylicza prof. Kłak.

Kierunek prawniczy uruchomiony został w Wyższej Szkole Prawa i Administracji osiem lat temu. Od trzech uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Pierwsi absolwenci kierunku „prawo” ukończyli studia w 2012 r. W grudniu tego samego roku w WSPiA odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama