Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, jako pierwsza uczelnia w regionie, uruchamia studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Podania można już składać. Rekrutacja potrwa do 28 lutego 2014 r.

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne obecnie prowadzi tylko 15 uczelni w Polsce. Teraz do tego grona dołączyła Wyższa Szkoły Prawa i Administracji.

– Nie było to łatwe, ponieważ wymagania stawiane przez MNiSW są bardzo wysokie. Nauki o bezpieczeństwie są samodzielną dyscypliną naukową w Polsce zaledwie od 3 lat, dlatego nie ma wielu pracowników naukowych zajmujących się stricte tą dziedziną. Udało nam się jednak skompletować doskonałą kadrę dydaktyczną, którą stanowią zarówno wybitni specjaliści-teoretycy, jak  i praktycy. Są to osoby zajmujące się nie tylko bezpieczeństwem wewnętrznym, ale również naukami prawnymi, wojskowymi, ekonomicznymi i społecznymi – tłumaczy dr Agata Furgała, dyrektor Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA.

Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA prowadzą m.in. gen. Leszek Elas (b. Komendant Główny Straży Granicznej); płk Paweł Sieńkowski (b. Wiceszef Agencji Wywiadu), dr Robert Bałdys, (b. I z-ca Komendanta Stołeczny Policji); bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta (prorektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej). W czasie zajęć studenci spotkają się również z wieloma specjalistami z zakresu prawa karnego oraz kryminalistyki i kryminologii m.in. prof. Andrzejem Zollem, prof. Zbigniewem Ćwiąkalski, prof. Adamem Tarachą, prof. Czesławem Kłakiem oraz wieloma wybitnych praktykami, sprawującymi kluczowe funkcje w instytucjach publicznych w Polsce.

Dr Agata Furgała dodaje, że na uzyskanie nowych uprawnień duży wpływ miało również wieloletnie doświadczenia kadry naukowej WSPiA w zakresie badania problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. – Ważna była również nasza stała współpraca z przedstawicielami tego sektora. Pozwoliło to stworzyć unikalny program studiów o profilu ogólnoakademickim. Duży nacisk położyliśmy również na kształcenie praktycznych umiejętności, przydatnych w przyszłych zawodach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Duży wpływ miała również nasza nowoczesna baza dydaktyczna – mówi dr Furgała.

WSPiA dysponuje wybudowanym na potrzeby kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” budynkiem Collegium Securitatis. Znajduje się w nim m.in. profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, którego wyposażenie umożliwia nie tylko prezentowanie studentom najnowszych technik i metod wykorzystywanych w kryminalistyce, ale także stwarza możliwości realizacji projektów badawczych. W budynku znajduje się również najnowocześniejsza na Podkarpaciu strzelnica elektroniczna i wielofunkcyjna pełnowymiarowa hala sportowa. Na potrzeby prowadzenia studiów II. stopnia z Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczelnia rozpoczęła rozbudowę Collegium Securitatis. W nowej części znajdą się m.in. doskonale wyposażone sale do ćwiczeń różnych sztuk walki.

Studia drugiego stopnia z „BW” w WSPiA mają na celu przygotowanie kadry wysoko kwalifikowanych specjalistów do służby i pracy w instytucjach publicznych i podmiotach komercyjnych realizujących zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę m.in. w policji, straży granicznej, straży pożarnej, służbie więziennej, strażach gminnych, leśnych, rybackich, rozmaitych agencjach ochrony mienia i osób, agencjach detektywistycznych itp.

Studia trwają 4 semestry i prowadzone będą na pięciu specjalnościach:

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

– Kryminalistyka i kryminologia

– Komercyjne służby porządkowe

– Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej

– Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia rozpoczną się już w marcu 2014 r.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama