Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o tzw. dodatek osłonowy. Można go otrzymać na pokrycie części wydatków na energię oraz żywność.

Ratusz przypomina, że MOPS w Rzeszowie obsługuje w tym zakresie wyłącznie mieszkańców miasta. Dodatek będzie przysługiwał w całym 2022 roku, przy czym wnioski o jego przyznanie można składać do 31 października 2022 r.

Co zrobić, aby go otrzymać? Po pierwsze należy spełnić kryterium dochodowe. – O dodatek mogą się starać te gospodarstwa, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – mówi Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie.

Wysokość dodatku zależy od liczby domowników w gospodarstwie. Dla jednoosobowego może on wynieść 400 zł, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania domu jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza lub inne urządzenie na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego wzrośnie o 25 procent.

– Przy ustalaniu wysokości dodatku będziemy stosować zasadę „złotówka za złotówkę”. Dodatek zostanie przyznany także w sytuacji, gdy wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe, ale kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o równowartość przekroczenia. Minimalna wartość wypłacanego dodatku wyniesie 20 zł – wyjaśnia Marszałek-Czekierda.  

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 4. Można je pobrać na Sali Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, a w środy do 17:00. Dokument można pobrać także w wersji elektronicznej ze strony www.mopsrzeszow.pl lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli złożyć wniosek o dodatek osłonowy w MOPS, a także w Punktach Informacyjnych i Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa. Wnioski o dodatek będzie można wysłać pocztą, a także złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu ePUAP.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama