Zdjęcie: Materiały Urzędu Miasta w Rzeszowie

Spółka PKP ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu przebudowy dworca kolejowego Rzeszów Główny. Prace na stacji planują również PKP Polskie Linie Kolejowe. Zamierzają m.in. wyburzyć kładkę nad torami.

Jak nas poinformowała Katarzyna Grzduk z biura prasowego PKP SA, inwestycja w Rzeszowie przewiduje kompleksową modernizację głównego dworca kolejowego. Co zostanie zrobione? Ogólnodostępne toalety zostaną przeniesione na parter, mają być wprowadzone udogodnienia dla wszystkich pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.

– Ponadto planowana jest modernizacja elewacji i dachu dworca, wymiana instalacji wewnętrznych budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych a także renowacja wiaty peronowej. Ze względu na zabytkowy charakter dworca, wszelkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – zapowiada Katarzyna Grzduk.

Przetarg ma wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji dworca ma być rozstrzygnięty w lipcu.

Spółka PKP na sierpień zaplanowała warsztaty kreatywne. Będą mogli wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani przyszłością dworca, m.in. pasażerowie, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, które mają się odbyć zanim zostanie wykonany szczegółowy projekt modernizacji dworca. Kolej chce się dowiedzieć, jakie są oczekiwania pasażerów na temat przyszłości obiektu.

PKP prowadzą z władzami Rzeszowa rozmowy na temat przejęcia przez miasto działki przed dworcem pod budowę zapowiadanego od wielu lat, a niemogącego się doczekać Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Na stacji Rzeszów Główny prace planują również PKP Polskie Linie Kolejowe. Ta spółka, która odpowiada za utrzymania kolejowej infrastruktury, w trzecim kwartale br. chce zdobyć pozwolenie na budowę. Czego? Wymianę torów i odbudowę urządzeń odwadniających, modernizację przejazdu kolejowego w ciągu ul. Marii Konopnickiej, przebudowę trzech peronów oraz budowę nowego peronu w rejonie wiaduktu nad al. Wyzwolenia.

– Perony wyposażone będą w elementy małej architektury i dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – wyposażone będą w pochylnie i windy. Na peronach zamontowane zostaną urządzenia megafonowe oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej – twierdzi Katarzyna Grzduk.

Według PKP, modernizacja stacji podniesie standard obsługi pasażerów, usprawni komunikację w mieście i podniesie poziom bezpieczeństwa. 

Inwestycja PLK zakłada również przebudowę i remont obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. likwidację kładki nad torami i przebicie przejścia pod torami łączącego stronę południową
z północną częścią miasta, remont wiaduktu nad al. Wyzwolenia, przebudowę wiaduktu nad
ul. Batorego (do dwóch pasów ruchu), a także przebudowę urządzeń automatyki oraz wymiana elementów sieci trakcyjnej.

Prace planowane przez PLK mają być zrealizowane w latach 2018-2021. Koszt inwestycji nie jest jeszcze znany.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama