„Dziedzictwo i rozwój Podkarpacia”. Absolwentki politechniki nagrodzone

Aneta Czekaj i Urszula Król, absolwentki „architektury” Politechniki Rzeszowskiej, zostały nagodzone w konkursie „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

 

Aneta Czekaj otrzymała nagrodę za projekt dyplomowy „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej”, a Urszula Król za projekt dyplomowy „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych”. Promotorem obu prac był dr inż. arch. Cezary Szpytma z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Celem konkursu, organizowanego przez samorząd wojewódzki, było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zarządzaniu dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy.

Organizatorzy konkursu podkreślili, że studenci udowodnili „głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny”.

Według dr. Cezarego Szpytmy, praca Anety Czekaj skupiona była na poszukiwaniu nowej funkcji uzupełniającej ofertę miejską Rzeszowa. Dyplomantka zaprojektowała przestrzeń o charakterze mikroświata, stanowiącą połączenie pracowni artystycznych z przestrzenią wystawienniczą i miejscem edukacji artystycznej.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Projekt mojej dyplomantki odbieram jako jej dojrzałą wypowiedź na temat codziennych trudności wykonywania zawodów artystycznych w Polsce oraz niezwykłej roli, jaką sztuka ma do odegrania w tworzeniu współczesnej kultury – podkreśla dr Szpytma.

Projekt Urszuli Król jest zaś próbą ujęcia problemu starzenia się społeczeństwa i potrzeb zmian w systemie opieki nad osobami starszymi. Dr Szpytma zwraca uwagę, że punktem wyjścia była dogłębna analiza potrzeb seniorów i ich problemów. Urszula Król przeprowadziła wiele rozmów z pensjonariuszami i pracownikami placówek opiekuńczych.

– Dyplomantka zaprojektowała osiedle dla osób starszych wciąż mogących funkcjonować samodzielnie, ale jednak potrzebujących wsparcia. Podstawą projektu jest odpowiedni układ przestrzenny osiedla mający za zadanie stymulować codzienną aktywność i integrację jego mieszkańców – dodaje dr Cezary Szpytma. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama