Ponad 342 mln złotych wynosi oferta firm Eurovia i Warbud wybranych na budowę drogi ekspresowej na odcinku węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka).  O budowę i zaprojektowanie tego odcinka (6,3 km) ubiegało się ośmiu oferentów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie podjęła decyzję o wyborze konsorcjum firm: Eurovia Polska i Warbud. Konsorcjum zaoferowało termin wykonania drogi w 34 miesiące oraz 10-letnią gwarancję.

Kolejnym etapem będzie przekazanie dokumentów z postępowania do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku braku odwołań pozostałych stron postępowania oraz pozytywnego wyniku kontroli, będzie można podpisać umowę z wykonawcą.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania.

Odcinek węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie powiązany ze zrealizowanym odcinkiem drogi S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Zakres robót obejmie wykonanie drogi 2-wu jezdniowej, 4-ro pasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła Rzeszów Południe, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Reklama