Karpacki Tygiel Kulturowy, Różnorodność religijna i kulturowa krajów Partnerstwa Wschodniego, Człowiek na Pograniczu – to projekty, w których będzie można uczestniczyć podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie (26-29 czerwca).

Karpacki Tygiel Kulturowy to projekt poruszający wiele aspektów związanych z tematem kultury łemkowskiej i bojkowskiej. Zakłada bardzo bogaty program, złożony m. in. z wystaw poświęconych kulturze Łemków i Bojków, promocji książek Andrzeja Karczmarzewskiego, prezentacji pieśni łemkowskich w wykonaniu Julii Doszny, teatralnych inscenizacji plenerowych.

Karpacki Tygiel Kulturowy daje możliwość poznania wielowątkowych losów górali karpackich zamieszkujących tereny Polski i Ukrainy.  W cyklu spotkań opartych na dialogu polsko-ukraińskim oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych zaprezentowane zostaną wspólne aspekty dziedzictwa kulturowego. Poprzez działania edukacyjne, popularyzacyjne i kulturotwórcze nastąpi zetknięcie świata nauki ze światem artystycznym. Dzięki zróżnicowanej formule Karpacki Tygiel Kulturowy stworzy platformę wymiany doświadczeń między młodym pokoleniem i uznanymi twórcami kultury.

KTK odbywać się będzie w pierwszy dzień ESK (czwartek, 26 czerwca) i trzeci (sobota, 28 czerwca) na terenie klubu festiwalowego przy ul. Bożniczej oraz w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.

Różnorodność religijna

Celem projektu „Różnorodność religijna i kulturowa krajów Partnerstwa Wschodniego” jest z kolei promocja różnorodności kulturowej krajów Partnerstwa Wschodniego, Gruzji, Ukrainy oraz zamieszkującej na terenie Polski mniejszości łemkowskiej, poprzez udział w projekcie zespołów chrześcijańskich z tych krajów. Niezwykle ważnym elementem kultury Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego jest różnorodność religijna, dlatego też w realizację projektu zostały zaangażowane zespoły z pogranicza prawosławia, greko katolicyzmu, katolicyzmu i obrządku łacińskiego.

Zaproszone zespoły wykonują muzykę liturgiczną, chrześcijańską, ludową. Co ważne, organizatorzy nie skupiają się jedynie na kwestiach religijnych. W programie przewidziano również warsztaty muzyczne prowadzone przez członków zespołów z Gruzji i Ukrainy oraz spotkanie
z Heleną Duć-Fajfer o tematyce łemkowskiej. Działania projektowe mają na celu upowszechnianie unikalności kultury wynikającej z unikatowości religii Wschodu i Zachodu, na których budowali Stary Kontynent Ojcowie Europy.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Projekt będzie się odbywał w sobotę (28 czerwca) i niedzielę (29 czerwca) w Domu Diecezjalnym „Tabor” przy ulicy Połonińskiej, w klubie festiwalowym przy ul. Bożniczej oraz na skwerze Millenium Hall przy al. Kopisto.

Trzeci projekt to „Człowiek na Pograniczu”. Wschód mówi „Człowiek jest piękny”, nawet, jeśli żyje na prawie niemożliwych pograniczach kultur. Że na tych pograniczach pięknieje może nawet bardziej. Nawet, jeśli został poraniony przez historię, a jego świat prawie zaginął… Wschód chroni przekonanie, że Bóg, przechadzający się w świecie człowieka, jest miłośnikiem człowieka. Pamięć indywidualna i zbiorowa chroni tą tożsamość, a wyraz artystyczny tej tożsamości jest świadectwem tęsknoty do chrześcijańskich świąt, obrządków wschodnich, które dziś są tu wyspą, widoczną w setkach „cerkwi bań”, do wsi, miasteczek, w których „żyją święci z drewna kozikiem tak wycięci”, że im po brodach ciekną jeszcze pachnące mirrą niebios deszcze”, do pasterstwa „na wysokiej połoninie”, do dziewcząt i chłopców patrzących na siebie spod chyż… O tym świecie opowiada projekt „Człowiek na pograniczu”.

„Człowiek na pograniczu”

W projekcie wykorzystane zostaną różne sposoby komunikowania: muzyka etniczna, unikalny śpiew, taniec pełen ruchu i barw, koncerty, wielki format fotografii, projekcje w plenerze,  warsztaty, dobrą wspólną ze wszystkimi widzami animowaną zabawę. Wielowątkowość projektu wzmacnia żywy kontakt z ludźmi w całym mieście, na placach, w centrach handlowych, w parkach, na ulicach, przystankach, w środkach miejskiej komunikacji.

W projekcie „Człowiek z pogranicza” wezmą udział artyści z teatru CST, zespołów Osławiany, Widymo, zespół Hudacka Tajstra, zespół Jahodna. Projekt realizowany będzie w sobotę (28 czerwca) na placu Farnym i scenie rzeszowskiego Rynku.

Program Europejskiego Stadionu Kultury TUTAJ.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama