Rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również osoba, która nie jest obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

IPN zachęca do składania wniosków o przyznanie nagrody. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Wnioski należy dostarczyć do 15 marca 2015 r. do rzeszowskiego oddziału IPN przy ul. Słowackiego 18. Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.ipn.gov.pl

W trzech dotychczasowych edycjach nagrody przyznano 23 osobom.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama