Zdjęcia: GDDKiA Rzeszów

Formalne przeszkody usunięte. Ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe można budować. Niezwłocznie.

Jak poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, służby wojewody podkarpackiego wydały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID.  

Polsko-hiszpańskie firmy 

Odcinek S19 od węzła Krosno do Miejsca Piastowego wybuduje konsorcjum polsko-hiszpańskich firm na czele z Aldesa Construcciones w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca opracował już dokumentację techniczną przed wydaniem ZRID. 

– Teraz, kiedy decyzja ZRID została wydana, można rozpoczynać roboty budowlane – zakomunikowała Joanna Rarus. – Plac budowy zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy – zapowiadają przedstawiciele GDDKiA Rzeszów.

W pierwszej kolejności teren budowy pod lupę wezmą saperzy, w kolejnym etapie niezbędna będzie inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Wzdłuż trasy powstaną drogi technologiczne, zaplecze wykonawcy oraz składy materiałów budowlanych.

Plan przewiduje wycięcie drzew i krzaków, usunięcie korzeni i karpin oraz prace archeologiczne. W dalszej kolejności wyburzane będą budynki. – Zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu, po zakończeniu przerwy zimowej – dodaje Rarus. 

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

9 mostów, 3 wiadukty 

Odcinek S19 będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły: Krosno i Miejsce Piastowe. Pierwszy połączy S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, drugi stanie się łącznikiem z DK 28.

Na trasie między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe powstanie dziewięć mostów, trzy wiadukty wzdłuż S19, cztery wiadukty nad „ekspresówką”, cztery przejścia dla zwierząt oraz przepust pod trasą główną.

W Widaczu S19 poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 Stróże – Krościenko. Przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi poprzeczne. W Miejscu Piastowym wybudowany zostanie obwód drogowy. 

Roboty potrwają 19 miesięcy. Do tego należy doliczyć trzy okresy zimowe (12 miesięcy). Zakończenie prac zaplanowano w trzecim kwartale 2025 roku.

Ciężarówki poza centrum

Odcinek S19 Krosno – Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, w dużej mierze rolnicze. Trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Budowa będzie skomplikowana. To teren osuwiskowy. Geolodzy wykonali 1262 otwory, 467 sondowań.

Po wybudowaniu tego odcinka S19, ruch ciężarówek zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK 19. Mieszkańcy dzisiaj zmagają się z wypadkami, hałasem i spalinami. 

– Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego – przekazała Joanna Rarus. 

Via Carpatia

S19 jest częścią szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko, Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek. 

Droga będzie docelowo przebiegać przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Do tej pory w naszym województwie do użytku oddano 81,8 km drogi S19 (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe). W realizacji jest 72,9 km, a w przygotowaniu 11,6 km (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama