Politechnika Rzeszowska
Reklama

1 czerwca br. ruszyła rekrutacja na studia na Politechnice Rzeszowskiej. Czekając na ogłoszenie wyników matur, warto wykorzystać czas na zweryfikowanie jeszcze raz swoich planów studiowania i upewnienie się, jaki kierunek wybrać. Rejestracja odbywa się na stronie internatowej www.rekrutacja.prz.edu.pl.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Rzeszowskiej będzie się odbywać etapowo zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Na stronie internetowej rekrutacji można znaleźć wyczerpujące informacje dotyczące np. przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkich kierunkach studiów. Harmonogram rekrutacji oraz sposób składania dokumentów jest dostosowany do harmonogramu otrzymywania przez absolwentów świadectw dojrzałości. 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadziła Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, której członkowie będą pełnić stałe dyżury telefoniczne, doradzać kandydatom przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów, udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania stawiane przez przyszłych studentów.

Oferta kształcenia jest bardzo atrakcyjna, a realizowane programy studiów są ciągle udoskonalane z uwzględnieniem analizy rynku pracy i sugestii przedsiębiorstw i firm, z którymi Politechnika Rzeszowska współpracuje.

 

Kierunki oferowane przez Politechnikę umożliwiają zdobycie solidnego wykształcenia, realizację pasji, spełnianie marzeń i szybką zawodową karierę. Dzięki studiom na Politechnice Rzeszowskiej zamienisz pasję w wymarzoną pracę, więc nie zwlekaj i odkryj nowy wymiar studiowania.

Kierunki studiów 2024

Aplikować można na następujące kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

  • na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury– architektura, budownictwo, Civil Engineering (studia w języku angielskim), energetyka, geodezja i planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, transport,
  • na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa– inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środków transportu, inżynieria wzornictwa przemysłowego, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • na Wydziale Chemicznym– biotechnologia, Chemical Engineering and Technology (studia w języku angielskim), inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna,
  • na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki– automatyka i robotyka, elektromobilność, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka,
  • na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej– inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie, matematyka,
  • na Wydziale Mechaniczno-Technologicznymw Stalowej Woli – inteligentne systemy i technologie produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • na Wydziale Zarządzania– bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, inżynieria procesów biznesowych, logistyka, Modern Management (studia w języku angielskim), zarządzanie.

Politechnika-Rzeszowska

Nabór na wszystkie kierunki następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

Etapy rekrutacji

Pierwszym etapem jest założenie przez kandydata indywidualnego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji, gdzie należy wypełnić ankietę osobową, w której należy podać dane osobowe, informacje kontaktowe oraz informacje dotyczące dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów.

Następnie należy dokonać wyboru kierunku podstawowego oraz ewentualnie równoległego. Na tym etapie należy także pamiętać o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Politechnika Rzeszowska w nadchodzącym roku akademickim rekrutuje łącznie na 6 525 miejsc: na studiach stacjonarnych 4 845 miejsc (3 165 miejsc na studiach I stopnia i 1 680 miejsc na studiach II stopnia) i 1 680 miejsc na studiach niestacjonarnych (840 miejsc na studiach I stopnia i 840 miejsc na studiach II stopnia).

Reklama