– Tylko tędy wiedzie droga do utrzymania zdolności konkurencyjnych przez polską gospodarkę w świecie, który jest skazany na konkurowanie – mówił na Uniwersytecie Rzeszowskim prezydent RP Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski podpisał w piątek w Rzeszowie projekt dotyczący wspierania innowacyjności i skierował go do Sejmu. Projekt zakłada m.in. zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

– Po pierwsze innowacyjność, po drugie innowacyjność i po trzecie innowacyjność. Tylko tędy wiedzie droga do utrzymania zdolności konkurencyjnych przez polską gospodarkę w świecie, który jest skazany na konkurowanie – przekonywał Bronisław Komorowski.

Prezydent wziął udział na Uniwersytecie Rzeszowskim w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”, gdzie przedstawił i podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze wspieraniem innowacyjności.

– Trzeba mówić o tym, co zrobić, aby zapewnić dalszy wzrost gospodarczy, bo wzrost gospodarczy jest drogą do utrzymania i zwiększenia dobrobytu w Polsce – podkreślał Bronisław Komorowski.

Zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, aby uzbroić Polskę, także młode pokolenie w zdolność dalszego skutecznego konkurowania ze światem.

Prezydent uważa, że realny jest postulat, aby w ciągu 10 lat Polska mogła się znaleźć w pierwszej grupie najbardziej innowacyjnych państw UE. – Kierując się m.in. takim przekonaniem zbudowaliśmy konkretne narzędzie na rzecz wspierania innowacyjności – podkreślił Komorowski.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada, że przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120 proc. poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150 proc. w odniesieniu do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt zakłada także możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały oraz umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.

– To nie są wszystkie rozwiązania, które mogą i powinny służyć polskiej innowacyjności. Również pewne cywilizowanie prawa polskiego będzie miało ogromne znaczenie dla całego procesu – zaznaczył prezydent.

Bronisław Komorowski wspomniał o złożonym przez siebie projekcie zmian w systemie podatkowym wprowadzającym zasadę in dubio pro tritutario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Prezydent RP przed wizytą na Uniwersytecie Rzeszowskim był w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama