Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, lekarze i diagnostycy będą w najbliższy piątek będą dyskutować w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie o tym, jak leczyć zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i dorosłych.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży są istotną przeszkodą w prawidłowym rozwoju w trakcie edukacji szkolnej. Rosnąca liczba osób z zaburzeniami słuchu wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD.

Wiele zaburzeń przetwarzania słuchowego jest wynikiem niedotlenienia mózgu w czasie porodu, zapalenia opon mózgowych, urazów głowy i zatruć w dzieciństwie.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują na to, że około połowa dzieci z trudnościami w nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia przetwarzania dźwięków. W Polsce centralne zaburzania przetwarzanie słuchowego występuje u 5–7 proc. dzieci w wieku 7-14 lat.

Stąd też w nadchodzący piątek (20 października) odbędzie się konferencja pt. „CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i dorosłych” w Hotelu Ambasadorskim (Sala Senatorska) (ul. Rynek 13) w godz. 12:00-18:00.

– W środowisku specjalistów w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego – wyjaśnia dr Dorota Szuber, kierownik Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, które jest organizatorem konferencji.

– Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie CAPD, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym – dodaje.

Na uczestników konferencji czeka sześć wykładów oraz trzy warsztaty. Ponadto, podczas wydarzenia możliwy będzie zakup pomocy terapeutycznych na stoiskach wydawnictw logopedycznych i pedagogicznych. Konferencji patronuje Rzeszów News.

Zdjęcie: Materiały organizatorów
Zdjęcie: Materiały organizatorów

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama