Reklama

Konkurs Letnich Praktyk Prawnych to niepowtarzalna okazja dla studentów prawa z województwa podkarpackiego do odbycia praktyki studenckiej
w jednej z prestiżowych instytucji w całej Polsce. Konkursowi Patronuje Rzeszów News.

Studenci zainteresowani odbyciem letnich praktyk przygotowują esej pt.: „Edukacja prawna w Polsce oraz możliwości jej rozwoju”, uwzględniając w sposób zasadniczy rolę instytucji, w której zamierzają odbyć praktyki oraz odnosząc się do gałęzi prawa, którą ta instytucja się zajmuje.

Laureaci Konkursu odbędą praktykę w siedzibie jednego z partnerów konkursu, którymi są m.in. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Podstawowym celem Konkursu jest stworzenie możliwości nabycia przez  studentów prawa umiejętności praktycznych pogłębiających i uzupełniających  wiedzę zdobytą w toku zajęć dydaktycznych, mobilizacja studentów do podejmowania  działań zwiększających poczucie stabilizacji na rynku pracy, jak również doskonalenie  u przyszłych prawników organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem.

Założeniem organizatorów jest inicjowanie działalności społecznej studentów  na niwie edukacji prawnej, która zwiększa ich świadomość w zakresie różnych gałęzi prawa, związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Komisję Nadzoru Finansowego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Partnerem Konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Organizatorem Konkursu Letnich Praktyk Prawnych jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

O konkursie

Konkursu Letnich Praktyk Prawnych rozpoczął się 13 kwietnia 2015 r. i będzie trwał do dnia 29 maja 2015 r. Studenci, którzy chcą wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, składający się z czterech części tj. dane osobowe, uzasadnienie przystąpienia do konkursu, miejsce odbywania praktyk oraz esej.

Esej powinien zawierać szczegółowo opisany punkt widzenia uczestnika Konkursu na temat: „Edukacja Prawna w Polsce oraz możliwości jej rozwoju” uwzględniając w sposób zasadniczy rolę instytucji, w której student zamierza odbyć praktyki.

Konkurs skierowany jest dla studentów prawa, wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych posiadających siedzibę w obszarze terytorialnym województwa podkarpackiego.

Uczestnicy Konkursu mogą wysyłać swoje prace na adres e-mail: biuro@pcep.pl oraz w wersji tradycyjnej na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, Al. Krzyżanowskiego 14/6, 35 – 329 Rzeszów. Zgłoszenia można wysyłać do dnia 8 maja 2015 r., wyniki zostaną ogłoszone 29 maja 2015 r., na stronie internetowej: www.pcep.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Laureaci Konkursu odbędą praktykę podczas przerwy akademickiej (wakacje), w jednej z Instytucji Partnerskiej tj. Komisja Nadzory Finansowego, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Z założenia praktyki odbywają się bezpłatnie.

Uczestnik, którego esej zostanie wyróżniony, będzie mógł indywidualnie, starać się o praktykę na podstawie listu polecającego, wydanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy oraz napisać esej na wskazany temat, następnie nadesłane formularze będą oceniane przez Komisję Konkursową, która wybierze laureatów Konkursu oraz osoby wyróżnione.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama